ARBEIDSPAKKE 7

Mestring og medvirkning

Langtidsoppfølging

Strategier for digital oppfølging

Håndtering av tilleggssykdommer

Smertemekanismer og -behandling

Presisjonsmedisin

Behandlingsstudier

Helsefremmende intervensjoner fokuserer på å styrke enkeltpersoner og utvikle effektive strategier for problemløsning. Slike intervensjoner bør tilpasses pasientenes behov og deres sosiale, økonomiske og kulturelle miljø.
Målsetningen med ARBEIDSPAKKE 7 er å undersøke helsekompetanse, etterlevelse av behandling og digitale strategier for å styrke pasientens evne til å mestre sin sykdom.

Arbeidspakkeledere

LEDER
Professor Ingvild Kjeken, ergoterapeut PhD

Her kan du lese mer om prosjektene som inngår i eller er assosiert med ARBEIDSPAKKE 7.

WP7 - Mestring og medvirkning

A qualitative study to explore health literacy in immigrants with inflammatory arthritis

Prosjektleder

Heidi Zangi

WP7 - Mestring og medvirkning

Aktiv med web-basert støtte

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP7 - Mestring og medvirkning

Kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av pasienter med sykdommer og plager i muskelskjelettsystemer

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP7 - Mestring og medvirkning

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP7 - Mestring og medvirkning

En app for digital egenmestring av håndartrose

Prosjektleder

Anen Therese Tveter

WP7 - Mestring og medvirkning

Utvikling av et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitetsindikatorer for håndartrose

Prosjektleder

Daniel Huseby Bordvik

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP7 - Mestring og medvirkning

Brukermedvirkning i helsetjenesten

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitet og utbytte i rehabilitering

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP7 - Mestring og medvirkning

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder

Sella Provan

WP7 - Mestring og medvirkning

Sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom

Prosjektleder

Ida Løchting

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus