ARBEIDSPAKKE 5

Mestring og medvirkning

Langtidsoppfølging

Strategier for digital oppfølging

Håndtering av tilleggssykdommer

Smertemekanismer og -behandling

Presisjonsmedisin

Behandlingsstudier

Digital hjemmeoppfølging har utviklet seg raskt gjennom innovative apper for innsamling av pasientrapportert data og verktøy for beslutningsstøtte. Målsetningen med ARBEIDSPAKKE 5 er å undersøke anvendbarhet, effekt, sikkerhet,  tilfredshet, brukererfaringer og kostnadseffektivitet av digital hjemmeoppfølging.

Arbeidspakkeledere

LEDER
Professor Nina Østerås, Fysioterapeut PhD

Her kan du lese mer om prosjektene som inngår i eller er assosiert med ARBEIDSPAKKE 5.

WP7 - Mestring og medvirkning

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Update of the EULAR recommendations for non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose

Prosjektleder

Anne Therese Tveter og Tuva Moseng

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Remote monitoring and self-management of gout

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Brukererfaringer med digital hjemmeoppfølging for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Samhandling for bedre artrosebehandling

Prosjektleder

Nina Østerås

WP7 - Mestring og medvirkning

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder

Sella Provan

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus