ARBEIDSPAKKE 2

Mestring og medvirkning

Langtidsoppfølging

Strategier for digital oppfølging

Håndtering av tilleggssykdommer

Smertemekanismer og -behandling

Presisjonsmedisin

Behandlingsstudier

Målsetningen med ARBEIDSPAKKE 2 er å Identifisere biomarkører og genetiske/epigenetiske markører for behandlingseffekt og alvorlighet av sykdom, samt karakterisere og stratifisere tidlig sykdom.

Arbeidspakken vil ha faglig ansvar for biobanking i den kliniske utprøvingsenheten (CTU).

Arbeidspakkeledere

LEDER
Professor Hilde Berner Hammer, MD PhD
NESTLEDER
Seniorforsker Guro Løvik Goll, MD PhD

Her kan du lese mer om prosjektene som inngår i eller er assosiert med ARBEIDSPAKKE 2.

WP1 - Behandlingsstudier

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP1 - Behandlingsstudier

En norsk studie som sammenlikner behandlingsstrategier ved revmatoid artritt etter oppnåelse av langvarig god sykdomskontroll

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP2 - Presisjonsmedisin

BIopsies of KnEejoint synovitis from RA or OA patients

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP2 - Presisjonsmedisin

Eksperimentell presisjonsmedisin

Prosjektleder

Guro Løvik Goll

WP1 - Behandlingsstudier

Methotrexat i behandling av erosiv håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP6 - Langtidsoppfølging

The Norwegian Antirheumatic Drug Register

Prosjektleder

Tore K. Kvien

WP2 - Presisjonsmedisin

The NORwegian therapeutic DRUg Monitoring study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP6 - Langtidsoppfølging

Urinsyregikt i Norge

Prosjektleder

Tillmann Uhlig

WP1 - Behandlingsstudier

Bytte fra originalpreparat til biotilsvarende legemiddel hos pasienter med inflammatorisk sykdom i ledd, tarm eller hud

Prosjektleder

Tore Kvien

WP2 - Presisjonsmedisin

Immunologisk respons på COVID-19 vaksine hos pasienter på immunosuppressiv behandling

Prosjektleder

Guro L. Goll

WP2 - Presisjonsmedisin

Revmatiske immunrelaterte bivirkninger hos pasienter behandlet med immunterapi

Prosjektleder

Marte Schrumpf Heiberg

WP6 - Langtidsoppfølging

Spondyloarthritis caught early

Prosjektleder

Karen Minde Fagerli

WP2 - Presisjonsmedisin

STratification of acute inflammatory ARThritis

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP2 - Presisjonsmedisin

Longitudinal ultrasound study of patients with rheumatoid arthritis initiating biologic DMARD treatment

Prosjektleder

Hilde Berner Hammer

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus