ARBEIDSPAKKE 6

Mestring og medvirkning

Langtidsoppfølging

Strategier for digital oppfølging

Håndtering av tilleggssykdommer

Smertemekanismer og -behandling

Presisjonsmedisin

Behandlingsstudier

Målet med ARBEIDSPAKKE 6 er å undersøke langtidseffekt, sikkerhet, arbeidsdeltagelse og helseøkonomiske konsekvenser av medikament- og behandlingsstrategier gjennom kobling til nasjonale registre.

Arbeidspakkeledere

LEDER
Professor Till Uhlig, MD PhD
NESTLEDER
Professor Sella A. Provan, MD PhD

Her kan du lese mer om prosjektene som inngår i eller er assosiert med ARBEIDSPAKKE 6.

WP1 - Behandlingsstudier

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP1 - Behandlingsstudier

10-year follow-up of patients with rheumatoid arthritis who received structured treat-to-target therapy in early disease

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP6 - Langtidsoppfølging

Diakonhjemmets hoftebrudd database

Prosjektleder

WP6 - Langtidsoppfølging

Helseøkonomi ved behandling av inflammatoriske artrittsykdommer

Prosjektleder

Sella Provan

WP6 - Langtidsoppfølging

The Norwegian Antirheumatic Drug Register

Prosjektleder

Tore K. Kvien

WP6 - Langtidsoppfølging

Urinsyregikt i Norge

Prosjektleder

Tillmann Uhlig

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP6 - Langtidsoppfølging

Rehabilitering og arbeidsdeltagelse

Prosjektleder

Till Uhlig

WP6 - Langtidsoppfølging

Spondyloarthritis caught early

Prosjektleder

Karen Minde Fagerli

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus