Prosjektportefølje

WP7 - Mestring og medvirkning

A qualitative study to explore health literacy in immigrants with inflammatory arthritis

Prosjektleder

Heidi Zangi

WP1 - Behandlingsstudier

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP1 - Behandlingsstudier

10-year follow-up of patients with rheumatoid arthritis who received structured treat-to-target therapy in early disease

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

En norsk studie som sammenlikner behandlingsstrategier ved revmatoid artritt etter oppnåelse av langvarig god sykdomskontroll

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP7 - Mestring og medvirkning

Aktiv med web-basert støtte

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP2 - Presisjonsmedisin

BIopsies of KnEejoint synovitis from RA or OA patients

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP7 - Mestring og medvirkning

Kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av pasienter med sykdommer og plager i muskelskjelettsystemer

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP2 - Presisjonsmedisin

Eksperimentell presisjonsmedisin

Prosjektleder

Guro Løvik Goll

WP1 - Behandlingsstudier

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP7 - Mestring og medvirkning

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Trening som behandling for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Prosjektleder

Hanne Dagfinrud

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Update of the EULAR recommendations for non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis

Prosjektleder

Nina Østerås

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP1 - Behandlingsstudier

Hip Fracture Surgical Approach Trial

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP7 - Mestring og medvirkning

En app for digital egenmestring av håndartrose

Prosjektleder

Anen Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

The Norwegian Cardio-Rheuma register

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP6 - Langtidsoppfølging

Diakonhjemmets hoftebrudd database

Prosjektleder

WP1 - Behandlingsstudier

Methotrexat i behandling av erosiv håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

Prosjektleder

Anna-Birgitta Aga

WP1 - Behandlingsstudier

Maksimalisering av behandlingseffekt

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

Strategies towards personalised treatment in Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)

Prosjektleder

Berit Flatø

WP6 - Langtidsoppfølging

Helseøkonomi ved behandling av inflammatoriske artrittsykdommer

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Sammenlikning av behandlingsstrategier ved karpaltunnelsyndrom

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP6 - Langtidsoppfølging

The Norwegian Antirheumatic Drug Register

Prosjektleder

Tore K. Kvien

WP2 - Presisjonsmedisin

The NORwegian therapeutic DRUg Monitoring study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP6 - Langtidsoppfølging

Urinsyregikt i Norge

Prosjektleder

Tillmann Uhlig

WP1 - Behandlingsstudier

Bytte fra originalpreparat til biotilsvarende legemiddel hos pasienter med inflammatorisk sykdom i ledd, tarm eller hud

Prosjektleder

Tore Kvien

WP1 - Behandlingsstudier

Oppfølging av nydiagnostiserte pasienter med psoriasisartritt med og uten bildediagnostikk

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

The Nordic Rheumatic Diseases Strategy Trials And Registries Study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Longitudinell observasjonsstudie av personer med håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP2 - Presisjonsmedisin

Immunologisk respons på COVID-19 vaksine hos pasienter på immunosuppressiv behandling

Prosjektleder

Guro L. Goll

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose

Prosjektleder

Anne Therese Tveter og Tuva Moseng

WP7 - Mestring og medvirkning

Utvikling av et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP1 - Behandlingsstudier

Painful Inflammatory Carpometacarpal-1 OsteoArthritis Treatment with Intraarticular Steroids, Saline or Occupational therapy

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitetsindikatorer for håndartrose

Prosjektleder

Daniel Huseby Bordvik

WP1 - Behandlingsstudier

Terapeutisk legemiddelmonitorering hos pasienter med revmatoid artritt (RA-DRUM)

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP2 - Presisjonsmedisin

Revmatiske immunrelaterte bivirkninger hos pasienter behandlet med immunterapi

Prosjektleder

Marte Schrumpf Heiberg

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Remote monitoring and self-management of gout

Prosjektleder

Nina Østerås

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP6 - Langtidsoppfølging

Rehabilitering og arbeidsdeltagelse

Prosjektleder

Till Uhlig

WP7 - Mestring og medvirkning

Brukermedvirkning i helsetjenesten

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitet og utbytte i rehabilitering

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Brukererfaringer med digital hjemmeoppfølging for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Samhandling for bedre artrosebehandling

Prosjektleder

Nina Østerås

WP6 - Langtidsoppfølging

Spondyloarthritis caught early

Prosjektleder

Karen Minde Fagerli

WP7 - Mestring og medvirkning

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Maximising Impact of Prescription Drugs in Rheumatoid Arthritis

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP2 - Presisjonsmedisin

STratification of acute inflammatory ARThritis

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Survey of risk factors in rheumatoid arthritis

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP7 - Mestring og medvirkning

Sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom

Prosjektleder

Ida Løchting

WP7 - Mestring og medvirkning

A qualitative study to explore health literacy in immigrants with inflammatory arthritis

Prosjektleder

Heidi Zangi

WP1 - Behandlingsstudier

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP1 - Behandlingsstudier

10-year follow-up of patients with rheumatoid arthritis who received structured treat-to-target therapy in early disease

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

En norsk studie som sammenlikner behandlingsstrategier ved revmatoid artritt etter oppnåelse av langvarig god sykdomskontroll

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP7 - Mestring og medvirkning

Aktiv med web-basert støtte

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP2 - Presisjonsmedisin

BIopsies of KnEejoint synovitis from RA or OA patients

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP7 - Mestring og medvirkning

Kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av pasienter med sykdommer og plager i muskelskjelettsystemer

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP2 - Presisjonsmedisin

Eksperimentell presisjonsmedisin

Prosjektleder

Guro Løvik Goll

WP1 - Behandlingsstudier

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP7 - Mestring og medvirkning

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Trening som behandling for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Prosjektleder

Hanne Dagfinrud

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Update of the EULAR recommendations for non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis

Prosjektleder

Nina Østerås

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP1 - Behandlingsstudier

Hip Fracture Surgical Approach Trial

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP7 - Mestring og medvirkning

En app for digital egenmestring av håndartrose

Prosjektleder

Anen Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

The Norwegian Cardio-Rheuma register

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP6 - Langtidsoppfølging

Diakonhjemmets hoftebrudd database

Prosjektleder

WP1 - Behandlingsstudier

Methotrexat i behandling av erosiv håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

Prosjektleder

Anna-Birgitta Aga

WP1 - Behandlingsstudier

Maksimalisering av behandlingseffekt

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

Strategies towards personalised treatment in Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)

Prosjektleder

Berit Flatø

WP6 - Langtidsoppfølging

Helseøkonomi ved behandling av inflammatoriske artrittsykdommer

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Sammenlikning av behandlingsstrategier ved karpaltunnelsyndrom

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP6 - Langtidsoppfølging

The Norwegian Antirheumatic Drug Register

Prosjektleder

Tore K. Kvien

WP2 - Presisjonsmedisin

The NORwegian therapeutic DRUg Monitoring study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP6 - Langtidsoppfølging

Urinsyregikt i Norge

Prosjektleder

Tillmann Uhlig

WP1 - Behandlingsstudier

Bytte fra originalpreparat til biotilsvarende legemiddel hos pasienter med inflammatorisk sykdom i ledd, tarm eller hud

Prosjektleder

Tore Kvien

WP1 - Behandlingsstudier

Oppfølging av nydiagnostiserte pasienter med psoriasisartritt med og uten bildediagnostikk

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

The Nordic Rheumatic Diseases Strategy Trials And Registries Study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Longitudinell observasjonsstudie av personer med håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP2 - Presisjonsmedisin

Immunologisk respons på COVID-19 vaksine hos pasienter på immunosuppressiv behandling

Prosjektleder

Guro L. Goll

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose

Prosjektleder

Anne Therese Tveter og Tuva Moseng

WP7 - Mestring og medvirkning

Utvikling av et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP1 - Behandlingsstudier

Painful Inflammatory Carpometacarpal-1 OsteoArthritis Treatment with Intraarticular Steroids, Saline or Occupational therapy

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitetsindikatorer for håndartrose

Prosjektleder

Daniel Huseby Bordvik

WP1 - Behandlingsstudier

Terapeutisk legemiddelmonitorering hos pasienter med revmatoid artritt (RA-DRUM)

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP2 - Presisjonsmedisin

Revmatiske immunrelaterte bivirkninger hos pasienter behandlet med immunterapi

Prosjektleder

Marte Schrumpf Heiberg

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Remote monitoring and self-management of gout

Prosjektleder

Nina Østerås

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP6 - Langtidsoppfølging

Rehabilitering og arbeidsdeltagelse

Prosjektleder

Till Uhlig

WP7 - Mestring og medvirkning

Brukermedvirkning i helsetjenesten

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitet og utbytte i rehabilitering

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Brukererfaringer med digital hjemmeoppfølging for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Samhandling for bedre artrosebehandling

Prosjektleder

Nina Østerås

WP6 - Langtidsoppfølging

Spondyloarthritis caught early

Prosjektleder

Karen Minde Fagerli

WP7 - Mestring og medvirkning

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Maximising Impact of Prescription Drugs in Rheumatoid Arthritis

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP2 - Presisjonsmedisin

STratification of acute inflammatory ARThritis

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Survey of risk factors in rheumatoid arthritis

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP7 - Mestring og medvirkning

Sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom

Prosjektleder

Ida Løchting

WP7 - Mestring og medvirkning

A qualitative study to explore health literacy in immigrants with inflammatory arthritis

Prosjektleder

Heidi Zangi

WP1 - Behandlingsstudier

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP1 - Behandlingsstudier

10-year follow-up of patients with rheumatoid arthritis who received structured treat-to-target therapy in early disease

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

En norsk studie som sammenlikner behandlingsstrategier ved revmatoid artritt etter oppnåelse av langvarig god sykdomskontroll

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP7 - Mestring og medvirkning

Aktiv med web-basert støtte

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP2 - Presisjonsmedisin

BIopsies of KnEejoint synovitis from RA or OA patients

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP7 - Mestring og medvirkning

Kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av pasienter med sykdommer og plager i muskelskjelettsystemer

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP2 - Presisjonsmedisin

Eksperimentell presisjonsmedisin

Prosjektleder

Guro Løvik Goll

WP1 - Behandlingsstudier

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP7 - Mestring og medvirkning

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Trening som behandling for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Prosjektleder

Hanne Dagfinrud

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Update of the EULAR recommendations for non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis

Prosjektleder

Nina Østerås

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP1 - Behandlingsstudier

Hip Fracture Surgical Approach Trial

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP7 - Mestring og medvirkning

En app for digital egenmestring av håndartrose

Prosjektleder

Anen Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

The Norwegian Cardio-Rheuma register

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP6 - Langtidsoppfølging

Diakonhjemmets hoftebrudd database

Prosjektleder

WP1 - Behandlingsstudier

Methotrexat i behandling av erosiv håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

Prosjektleder

Anna-Birgitta Aga

WP1 - Behandlingsstudier

Maksimalisering av behandlingseffekt

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

Strategies towards personalised treatment in Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)

Prosjektleder

Berit Flatø

WP6 - Langtidsoppfølging

Helseøkonomi ved behandling av inflammatoriske artrittsykdommer

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Sammenlikning av behandlingsstrategier ved karpaltunnelsyndrom

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP6 - Langtidsoppfølging

The Norwegian Antirheumatic Drug Register

Prosjektleder

Tore K. Kvien

WP2 - Presisjonsmedisin

The NORwegian therapeutic DRUg Monitoring study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP6 - Langtidsoppfølging

Urinsyregikt i Norge

Prosjektleder

Tillmann Uhlig

WP1 - Behandlingsstudier

Bytte fra originalpreparat til biotilsvarende legemiddel hos pasienter med inflammatorisk sykdom i ledd, tarm eller hud

Prosjektleder

Tore Kvien

WP1 - Behandlingsstudier

Oppfølging av nydiagnostiserte pasienter med psoriasisartritt med og uten bildediagnostikk

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

The Nordic Rheumatic Diseases Strategy Trials And Registries Study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Longitudinell observasjonsstudie av personer med håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP2 - Presisjonsmedisin

Immunologisk respons på COVID-19 vaksine hos pasienter på immunosuppressiv behandling

Prosjektleder

Guro L. Goll

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose

Prosjektleder

Anne Therese Tveter og Tuva Moseng

WP7 - Mestring og medvirkning

Utvikling av et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP1 - Behandlingsstudier

Painful Inflammatory Carpometacarpal-1 OsteoArthritis Treatment with Intraarticular Steroids, Saline or Occupational therapy

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitetsindikatorer for håndartrose

Prosjektleder

Daniel Huseby Bordvik

WP1 - Behandlingsstudier

Terapeutisk legemiddelmonitorering hos pasienter med revmatoid artritt (RA-DRUM)

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP2 - Presisjonsmedisin

Revmatiske immunrelaterte bivirkninger hos pasienter behandlet med immunterapi

Prosjektleder

Marte Schrumpf Heiberg

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Remote monitoring and self-management of gout

Prosjektleder

Nina Østerås

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP6 - Langtidsoppfølging

Rehabilitering og arbeidsdeltagelse

Prosjektleder

Till Uhlig

WP7 - Mestring og medvirkning

Brukermedvirkning i helsetjenesten

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitet og utbytte i rehabilitering

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Brukererfaringer med digital hjemmeoppfølging for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Samhandling for bedre artrosebehandling

Prosjektleder

Nina Østerås

WP6 - Langtidsoppfølging

Spondyloarthritis caught early

Prosjektleder

Karen Minde Fagerli

WP7 - Mestring og medvirkning

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Maximising Impact of Prescription Drugs in Rheumatoid Arthritis

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP2 - Presisjonsmedisin

STratification of acute inflammatory ARThritis

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Survey of risk factors in rheumatoid arthritis

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP7 - Mestring og medvirkning

Sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom

Prosjektleder

Ida Løchting

WP7 - Mestring og medvirkning

A qualitative study to explore health literacy in immigrants with inflammatory arthritis

Prosjektleder

Heidi Zangi

WP1 - Behandlingsstudier

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP1 - Behandlingsstudier

10-year follow-up of patients with rheumatoid arthritis who received structured treat-to-target therapy in early disease

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

En norsk studie som sammenlikner behandlingsstrategier ved revmatoid artritt etter oppnåelse av langvarig god sykdomskontroll

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP7 - Mestring og medvirkning

Aktiv med web-basert støtte

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP2 - Presisjonsmedisin

BIopsies of KnEejoint synovitis from RA or OA patients

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP7 - Mestring og medvirkning

Kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av pasienter med sykdommer og plager i muskelskjelettsystemer

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP2 - Presisjonsmedisin

Eksperimentell presisjonsmedisin

Prosjektleder

Guro Løvik Goll

WP1 - Behandlingsstudier

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP7 - Mestring og medvirkning

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Trening som behandling for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Prosjektleder

Hanne Dagfinrud

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Update of the EULAR recommendations for non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis

Prosjektleder

Nina Østerås

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP1 - Behandlingsstudier

Hip Fracture Surgical Approach Trial

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP7 - Mestring og medvirkning

En app for digital egenmestring av håndartrose

Prosjektleder

Anen Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

The Norwegian Cardio-Rheuma register

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP6 - Langtidsoppfølging

Diakonhjemmets hoftebrudd database

Prosjektleder

WP1 - Behandlingsstudier

Methotrexat i behandling av erosiv håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

Prosjektleder

Anna-Birgitta Aga

WP1 - Behandlingsstudier

Maksimalisering av behandlingseffekt

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

Strategies towards personalised treatment in Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)

Prosjektleder

Berit Flatø

WP6 - Langtidsoppfølging

Helseøkonomi ved behandling av inflammatoriske artrittsykdommer

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Sammenlikning av behandlingsstrategier ved karpaltunnelsyndrom

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP6 - Langtidsoppfølging

The Norwegian Antirheumatic Drug Register

Prosjektleder

Tore K. Kvien

WP2 - Presisjonsmedisin

The NORwegian therapeutic DRUg Monitoring study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP6 - Langtidsoppfølging

Urinsyregikt i Norge

Prosjektleder

Tillmann Uhlig

WP1 - Behandlingsstudier

Bytte fra originalpreparat til biotilsvarende legemiddel hos pasienter med inflammatorisk sykdom i ledd, tarm eller hud

Prosjektleder

Tore Kvien

WP1 - Behandlingsstudier

Oppfølging av nydiagnostiserte pasienter med psoriasisartritt med og uten bildediagnostikk

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

The Nordic Rheumatic Diseases Strategy Trials And Registries Study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Longitudinell observasjonsstudie av personer med håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP2 - Presisjonsmedisin

Immunologisk respons på COVID-19 vaksine hos pasienter på immunosuppressiv behandling

Prosjektleder

Guro L. Goll

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose

Prosjektleder

Anne Therese Tveter og Tuva Moseng

WP7 - Mestring og medvirkning

Utvikling av et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP1 - Behandlingsstudier

Painful Inflammatory Carpometacarpal-1 OsteoArthritis Treatment with Intraarticular Steroids, Saline or Occupational therapy

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitetsindikatorer for håndartrose

Prosjektleder

Daniel Huseby Bordvik

WP1 - Behandlingsstudier

Terapeutisk legemiddelmonitorering hos pasienter med revmatoid artritt (RA-DRUM)

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP2 - Presisjonsmedisin

Revmatiske immunrelaterte bivirkninger hos pasienter behandlet med immunterapi

Prosjektleder

Marte Schrumpf Heiberg

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Remote monitoring and self-management of gout

Prosjektleder

Nina Østerås

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP6 - Langtidsoppfølging

Rehabilitering og arbeidsdeltagelse

Prosjektleder

Till Uhlig

WP7 - Mestring og medvirkning

Brukermedvirkning i helsetjenesten

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitet og utbytte i rehabilitering

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Brukererfaringer med digital hjemmeoppfølging for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Samhandling for bedre artrosebehandling

Prosjektleder

Nina Østerås

WP6 - Langtidsoppfølging

Spondyloarthritis caught early

Prosjektleder

Karen Minde Fagerli

WP7 - Mestring og medvirkning

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Maximising Impact of Prescription Drugs in Rheumatoid Arthritis

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP2 - Presisjonsmedisin

STratification of acute inflammatory ARThritis

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Survey of risk factors in rheumatoid arthritis

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP7 - Mestring og medvirkning

Sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom

Prosjektleder

Ida Løchting

WP7 - Mestring og medvirkning

A qualitative study to explore health literacy in immigrants with inflammatory arthritis

Prosjektleder

Heidi Zangi

WP1 - Behandlingsstudier

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP1 - Behandlingsstudier

10-year follow-up of patients with rheumatoid arthritis who received structured treat-to-target therapy in early disease

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

En norsk studie som sammenlikner behandlingsstrategier ved revmatoid artritt etter oppnåelse av langvarig god sykdomskontroll

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP7 - Mestring og medvirkning

Aktiv med web-basert støtte

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP2 - Presisjonsmedisin

BIopsies of KnEejoint synovitis from RA or OA patients

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP7 - Mestring og medvirkning

Kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av pasienter med sykdommer og plager i muskelskjelettsystemer

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP2 - Presisjonsmedisin

Eksperimentell presisjonsmedisin

Prosjektleder

Guro Løvik Goll

WP1 - Behandlingsstudier

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP7 - Mestring og medvirkning

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Trening som behandling for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Prosjektleder

Hanne Dagfinrud

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Update of the EULAR recommendations for non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis

Prosjektleder

Nina Østerås

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP1 - Behandlingsstudier

Hip Fracture Surgical Approach Trial

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP7 - Mestring og medvirkning

En app for digital egenmestring av håndartrose

Prosjektleder

Anen Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

The Norwegian Cardio-Rheuma register

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP6 - Langtidsoppfølging

Diakonhjemmets hoftebrudd database

Prosjektleder

WP1 - Behandlingsstudier

Methotrexat i behandling av erosiv håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

Prosjektleder

Anna-Birgitta Aga

WP1 - Behandlingsstudier

Maksimalisering av behandlingseffekt

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

Strategies towards personalised treatment in Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)

Prosjektleder

Berit Flatø

WP6 - Langtidsoppfølging

Helseøkonomi ved behandling av inflammatoriske artrittsykdommer

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Sammenlikning av behandlingsstrategier ved karpaltunnelsyndrom

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP6 - Langtidsoppfølging

The Norwegian Antirheumatic Drug Register

Prosjektleder

Tore K. Kvien

WP2 - Presisjonsmedisin

The NORwegian therapeutic DRUg Monitoring study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP6 - Langtidsoppfølging

Urinsyregikt i Norge

Prosjektleder

Tillmann Uhlig

WP1 - Behandlingsstudier

Bytte fra originalpreparat til biotilsvarende legemiddel hos pasienter med inflammatorisk sykdom i ledd, tarm eller hud

Prosjektleder

Tore Kvien

WP1 - Behandlingsstudier

Oppfølging av nydiagnostiserte pasienter med psoriasisartritt med og uten bildediagnostikk

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

The Nordic Rheumatic Diseases Strategy Trials And Registries Study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Longitudinell observasjonsstudie av personer med håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP2 - Presisjonsmedisin

Immunologisk respons på COVID-19 vaksine hos pasienter på immunosuppressiv behandling

Prosjektleder

Guro L. Goll

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose

Prosjektleder

Anne Therese Tveter og Tuva Moseng

WP7 - Mestring og medvirkning

Utvikling av et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP1 - Behandlingsstudier

Painful Inflammatory Carpometacarpal-1 OsteoArthritis Treatment with Intraarticular Steroids, Saline or Occupational therapy

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitetsindikatorer for håndartrose

Prosjektleder

Daniel Huseby Bordvik

WP1 - Behandlingsstudier

Terapeutisk legemiddelmonitorering hos pasienter med revmatoid artritt (RA-DRUM)

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP2 - Presisjonsmedisin

Revmatiske immunrelaterte bivirkninger hos pasienter behandlet med immunterapi

Prosjektleder

Marte Schrumpf Heiberg

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Remote monitoring and self-management of gout

Prosjektleder

Nina Østerås

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP6 - Langtidsoppfølging

Rehabilitering og arbeidsdeltagelse

Prosjektleder

Till Uhlig

WP7 - Mestring og medvirkning

Brukermedvirkning i helsetjenesten

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitet og utbytte i rehabilitering

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Brukererfaringer med digital hjemmeoppfølging for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Samhandling for bedre artrosebehandling

Prosjektleder

Nina Østerås

WP6 - Langtidsoppfølging

Spondyloarthritis caught early

Prosjektleder

Karen Minde Fagerli

WP7 - Mestring og medvirkning

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Maximising Impact of Prescription Drugs in Rheumatoid Arthritis

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP2 - Presisjonsmedisin

STratification of acute inflammatory ARThritis

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Survey of risk factors in rheumatoid arthritis

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP7 - Mestring og medvirkning

Sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom

Prosjektleder

Ida Løchting

WP7 - Mestring og medvirkning

A qualitative study to explore health literacy in immigrants with inflammatory arthritis

Prosjektleder

Heidi Zangi

WP1 - Behandlingsstudier

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP1 - Behandlingsstudier

10-year follow-up of patients with rheumatoid arthritis who received structured treat-to-target therapy in early disease

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

En norsk studie som sammenlikner behandlingsstrategier ved revmatoid artritt etter oppnåelse av langvarig god sykdomskontroll

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP7 - Mestring og medvirkning

Aktiv med web-basert støtte

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP2 - Presisjonsmedisin

BIopsies of KnEejoint synovitis from RA or OA patients

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP7 - Mestring og medvirkning

Kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av pasienter med sykdommer og plager i muskelskjelettsystemer

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP2 - Presisjonsmedisin

Eksperimentell presisjonsmedisin

Prosjektleder

Guro Løvik Goll

WP1 - Behandlingsstudier

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP7 - Mestring og medvirkning

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Trening som behandling for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Prosjektleder

Hanne Dagfinrud

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Update of the EULAR recommendations for non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis

Prosjektleder

Nina Østerås

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP1 - Behandlingsstudier

Hip Fracture Surgical Approach Trial

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP7 - Mestring og medvirkning

En app for digital egenmestring av håndartrose

Prosjektleder

Anen Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

The Norwegian Cardio-Rheuma register

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP6 - Langtidsoppfølging

Diakonhjemmets hoftebrudd database

Prosjektleder

WP1 - Behandlingsstudier

Methotrexat i behandling av erosiv håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

Prosjektleder

Anna-Birgitta Aga

WP1 - Behandlingsstudier

Maksimalisering av behandlingseffekt

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

Strategies towards personalised treatment in Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)

Prosjektleder

Berit Flatø

WP6 - Langtidsoppfølging

Helseøkonomi ved behandling av inflammatoriske artrittsykdommer

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Sammenlikning av behandlingsstrategier ved karpaltunnelsyndrom

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP6 - Langtidsoppfølging

The Norwegian Antirheumatic Drug Register

Prosjektleder

Tore K. Kvien

WP2 - Presisjonsmedisin

The NORwegian therapeutic DRUg Monitoring study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP6 - Langtidsoppfølging

Urinsyregikt i Norge

Prosjektleder

Tillmann Uhlig

WP1 - Behandlingsstudier

Bytte fra originalpreparat til biotilsvarende legemiddel hos pasienter med inflammatorisk sykdom i ledd, tarm eller hud

Prosjektleder

Tore Kvien

WP1 - Behandlingsstudier

Oppfølging av nydiagnostiserte pasienter med psoriasisartritt med og uten bildediagnostikk

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

The Nordic Rheumatic Diseases Strategy Trials And Registries Study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Longitudinell observasjonsstudie av personer med håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP2 - Presisjonsmedisin

Immunologisk respons på COVID-19 vaksine hos pasienter på immunosuppressiv behandling

Prosjektleder

Guro L. Goll

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose

Prosjektleder

Anne Therese Tveter og Tuva Moseng

WP7 - Mestring og medvirkning

Utvikling av et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP1 - Behandlingsstudier

Painful Inflammatory Carpometacarpal-1 OsteoArthritis Treatment with Intraarticular Steroids, Saline or Occupational therapy

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitetsindikatorer for håndartrose

Prosjektleder

Daniel Huseby Bordvik

WP1 - Behandlingsstudier

Terapeutisk legemiddelmonitorering hos pasienter med revmatoid artritt (RA-DRUM)

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP2 - Presisjonsmedisin

Revmatiske immunrelaterte bivirkninger hos pasienter behandlet med immunterapi

Prosjektleder

Marte Schrumpf Heiberg

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Remote monitoring and self-management of gout

Prosjektleder

Nina Østerås

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP6 - Langtidsoppfølging

Rehabilitering og arbeidsdeltagelse

Prosjektleder

Till Uhlig

WP7 - Mestring og medvirkning

Brukermedvirkning i helsetjenesten

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitet og utbytte i rehabilitering

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Brukererfaringer med digital hjemmeoppfølging for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Samhandling for bedre artrosebehandling

Prosjektleder

Nina Østerås

WP6 - Langtidsoppfølging

Spondyloarthritis caught early

Prosjektleder

Karen Minde Fagerli

WP7 - Mestring og medvirkning

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Maximising Impact of Prescription Drugs in Rheumatoid Arthritis

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP2 - Presisjonsmedisin

STratification of acute inflammatory ARThritis

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Survey of risk factors in rheumatoid arthritis

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP7 - Mestring og medvirkning

Sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom

Prosjektleder

Ida Løchting

WP7 - Mestring og medvirkning

A qualitative study to explore health literacy in immigrants with inflammatory arthritis

Prosjektleder

Heidi Zangi

WP1 - Behandlingsstudier

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP1 - Behandlingsstudier

10-year follow-up of patients with rheumatoid arthritis who received structured treat-to-target therapy in early disease

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

En norsk studie som sammenlikner behandlingsstrategier ved revmatoid artritt etter oppnåelse av langvarig god sykdomskontroll

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP7 - Mestring og medvirkning

Aktiv med web-basert støtte

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP2 - Presisjonsmedisin

BIopsies of KnEejoint synovitis from RA or OA patients

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP7 - Mestring og medvirkning

Kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av pasienter med sykdommer og plager i muskelskjelettsystemer

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP2 - Presisjonsmedisin

Eksperimentell presisjonsmedisin

Prosjektleder

Guro Løvik Goll

WP1 - Behandlingsstudier

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP7 - Mestring og medvirkning

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Trening som behandling for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Prosjektleder

Hanne Dagfinrud

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Update of the EULAR recommendations for non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis

Prosjektleder

Nina Østerås

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP1 - Behandlingsstudier

Hip Fracture Surgical Approach Trial

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP7 - Mestring og medvirkning

En app for digital egenmestring av håndartrose

Prosjektleder

Anen Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

The Norwegian Cardio-Rheuma register

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP6 - Langtidsoppfølging

Diakonhjemmets hoftebrudd database

Prosjektleder

WP1 - Behandlingsstudier

Methotrexat i behandling av erosiv håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

Prosjektleder

Anna-Birgitta Aga

WP1 - Behandlingsstudier

Maksimalisering av behandlingseffekt

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

Strategies towards personalised treatment in Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)

Prosjektleder

Berit Flatø

WP6 - Langtidsoppfølging

Helseøkonomi ved behandling av inflammatoriske artrittsykdommer

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Sammenlikning av behandlingsstrategier ved karpaltunnelsyndrom

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP6 - Langtidsoppfølging

The Norwegian Antirheumatic Drug Register

Prosjektleder

Tore K. Kvien

WP2 - Presisjonsmedisin

The NORwegian therapeutic DRUg Monitoring study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP6 - Langtidsoppfølging

Urinsyregikt i Norge

Prosjektleder

Tillmann Uhlig

WP1 - Behandlingsstudier

Bytte fra originalpreparat til biotilsvarende legemiddel hos pasienter med inflammatorisk sykdom i ledd, tarm eller hud

Prosjektleder

Tore Kvien

WP1 - Behandlingsstudier

Oppfølging av nydiagnostiserte pasienter med psoriasisartritt med og uten bildediagnostikk

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

The Nordic Rheumatic Diseases Strategy Trials And Registries Study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Longitudinell observasjonsstudie av personer med håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP2 - Presisjonsmedisin

Immunologisk respons på COVID-19 vaksine hos pasienter på immunosuppressiv behandling

Prosjektleder

Guro L. Goll

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose

Prosjektleder

Anne Therese Tveter og Tuva Moseng

WP7 - Mestring og medvirkning

Utvikling av et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP1 - Behandlingsstudier

Painful Inflammatory Carpometacarpal-1 OsteoArthritis Treatment with Intraarticular Steroids, Saline or Occupational therapy

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitetsindikatorer for håndartrose

Prosjektleder

Daniel Huseby Bordvik

WP1 - Behandlingsstudier

Terapeutisk legemiddelmonitorering hos pasienter med revmatoid artritt (RA-DRUM)

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP2 - Presisjonsmedisin

Revmatiske immunrelaterte bivirkninger hos pasienter behandlet med immunterapi

Prosjektleder

Marte Schrumpf Heiberg

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Remote monitoring and self-management of gout

Prosjektleder

Nina Østerås

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP6 - Langtidsoppfølging

Rehabilitering og arbeidsdeltagelse

Prosjektleder

Till Uhlig

WP7 - Mestring og medvirkning

Brukermedvirkning i helsetjenesten

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitet og utbytte i rehabilitering

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Brukererfaringer med digital hjemmeoppfølging for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Samhandling for bedre artrosebehandling

Prosjektleder

Nina Østerås

WP6 - Langtidsoppfølging

Spondyloarthritis caught early

Prosjektleder

Karen Minde Fagerli

WP7 - Mestring og medvirkning

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Maximising Impact of Prescription Drugs in Rheumatoid Arthritis

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP2 - Presisjonsmedisin

STratification of acute inflammatory ARThritis

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Survey of risk factors in rheumatoid arthritis

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP7 - Mestring og medvirkning

Sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom

Prosjektleder

Ida Løchting

WP7 - Mestring og medvirkning

A qualitative study to explore health literacy in immigrants with inflammatory arthritis

Prosjektleder

Heidi Zangi

WP1 - Behandlingsstudier

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP1 - Behandlingsstudier

10-year follow-up of patients with rheumatoid arthritis who received structured treat-to-target therapy in early disease

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

En norsk studie som sammenlikner behandlingsstrategier ved revmatoid artritt etter oppnåelse av langvarig god sykdomskontroll

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP7 - Mestring og medvirkning

Aktiv med web-basert støtte

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP2 - Presisjonsmedisin

BIopsies of KnEejoint synovitis from RA or OA patients

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP7 - Mestring og medvirkning

Kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av pasienter med sykdommer og plager i muskelskjelettsystemer

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP2 - Presisjonsmedisin

Eksperimentell presisjonsmedisin

Prosjektleder

Guro Løvik Goll

WP1 - Behandlingsstudier

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP7 - Mestring og medvirkning

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Trening som behandling for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Prosjektleder

Hanne Dagfinrud

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Update of the EULAR recommendations for non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis

Prosjektleder

Nina Østerås

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP1 - Behandlingsstudier

Hip Fracture Surgical Approach Trial

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP7 - Mestring og medvirkning

En app for digital egenmestring av håndartrose

Prosjektleder

Anen Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

The Norwegian Cardio-Rheuma register

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP6 - Langtidsoppfølging

Diakonhjemmets hoftebrudd database

Prosjektleder

WP1 - Behandlingsstudier

Methotrexat i behandling av erosiv håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

Prosjektleder

Anna-Birgitta Aga

WP1 - Behandlingsstudier

Maksimalisering av behandlingseffekt

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

Strategies towards personalised treatment in Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)

Prosjektleder

Berit Flatø

WP6 - Langtidsoppfølging

Helseøkonomi ved behandling av inflammatoriske artrittsykdommer

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Sammenlikning av behandlingsstrategier ved karpaltunnelsyndrom

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP6 - Langtidsoppfølging

The Norwegian Antirheumatic Drug Register

Prosjektleder

Tore K. Kvien

WP2 - Presisjonsmedisin

The NORwegian therapeutic DRUg Monitoring study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP6 - Langtidsoppfølging

Urinsyregikt i Norge

Prosjektleder

Tillmann Uhlig

WP1 - Behandlingsstudier

Bytte fra originalpreparat til biotilsvarende legemiddel hos pasienter med inflammatorisk sykdom i ledd, tarm eller hud

Prosjektleder

Tore Kvien

WP1 - Behandlingsstudier

Oppfølging av nydiagnostiserte pasienter med psoriasisartritt med og uten bildediagnostikk

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

The Nordic Rheumatic Diseases Strategy Trials And Registries Study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Longitudinell observasjonsstudie av personer med håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP2 - Presisjonsmedisin

Immunologisk respons på COVID-19 vaksine hos pasienter på immunosuppressiv behandling

Prosjektleder

Guro L. Goll

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose

Prosjektleder

Anne Therese Tveter og Tuva Moseng

WP7 - Mestring og medvirkning

Utvikling av et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP1 - Behandlingsstudier

Painful Inflammatory Carpometacarpal-1 OsteoArthritis Treatment with Intraarticular Steroids, Saline or Occupational therapy

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitetsindikatorer for håndartrose

Prosjektleder

Daniel Huseby Bordvik

WP1 - Behandlingsstudier

Terapeutisk legemiddelmonitorering hos pasienter med revmatoid artritt (RA-DRUM)

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP2 - Presisjonsmedisin

Revmatiske immunrelaterte bivirkninger hos pasienter behandlet med immunterapi

Prosjektleder

Marte Schrumpf Heiberg

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Remote monitoring and self-management of gout

Prosjektleder

Nina Østerås

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP6 - Langtidsoppfølging

Rehabilitering og arbeidsdeltagelse

Prosjektleder

Till Uhlig

WP7 - Mestring og medvirkning

Brukermedvirkning i helsetjenesten

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitet og utbytte i rehabilitering

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Brukererfaringer med digital hjemmeoppfølging for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Samhandling for bedre artrosebehandling

Prosjektleder

Nina Østerås

WP6 - Langtidsoppfølging

Spondyloarthritis caught early

Prosjektleder

Karen Minde Fagerli

WP7 - Mestring og medvirkning

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Maximising Impact of Prescription Drugs in Rheumatoid Arthritis

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP2 - Presisjonsmedisin

STratification of acute inflammatory ARThritis

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Survey of risk factors in rheumatoid arthritis

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP7 - Mestring og medvirkning

Sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom

Prosjektleder

Ida Løchting

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus