Klinisk utprøvingsenhet (CTU)

Den kliniske utprøvingsenheten (Clinical Trial Unit, CTU) tilbyr råd og støtte til medlemmer i REMEDY. Enheten støtter forskere i planlgging og gjennomføring av kliniske studier.

Enheten kan bistå med støtte fra statistikere, forskningskoordinatorer, prosjektkoordinatorer, biobankkoordinator, forskningssykepleiere og pasientrepresentanter, og vil sikre at kliniske studier som gjennomføres i tilknytning til REMEDY gjennomføres i tråd med Good Clinical Practice (GCP).

Ledere av enheten

Leder
Stillingen er ennå ikke besatt

REMEDY Biobank

Den kliniske utprøvingsenheten vil ha ansvar for biobanken i REMEDY. Biobanken inneholder biologisk materiale fra en rekke kohorter, og vil bistå med rådgivning og forskningsaktiviteter knyttet til innsamling, lagring, uttak, analyse og bruk av biologisk materiale i REMEDY

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus