Organisering av REMEDY

Senteret har en senterledelse bestående av senterleder, to nestledere og en administrativ leder.

Senterledelse

Administrativ leder
Eline Lundgaard

Senteret vil ha et styre bestående av styreleder og ett medlem fra hver av partnerinstitusjonene (Diakonhjemmet Sykehus, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Norsk Revmatikerforbund og stiftelsen MAGIC).

Styret i REMEDY

Styreleder
Jan Frich, administrerende direktør Diakonhjemmet Sykehus
Styremedlem, Diakonhjemmet Sykehus
Kjetil Bergsmark, klinikkleder, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning
Styremedlem, Oslo Universitetssykehus
John-Anker Zwart, Forskningsleder Nevroklinikken
Styremedlem, Universitetet i Oslo
Shuo-Wang Qiao, nestleder, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske Fakultet
Styremedlem, Norsk Revmatikerforbund
Bo Gleditsch, generalsekretær
Styremedlem, MAGIC Evidence Ecosystem Foundation
Per Olav Vandvik, CEO

Senteret vil videre ha en strategisk styringsgruppe som vil være ansvarlig for de overordnede strategiske valgene i senteret. Den strategiske styringsgruppen vil bestå av senterledelsen, arbeidspakkeledere, andre vitenskapelige nøkkelpersoner fra partnerinstitusjonene og leder av REMEDY Pasientråd.

Driftsledelsen vil bestå av senterledelse, arbeidspakkeledere/nestledere, leder for klinisk utprøvingsenhet og ledere for nasjonalt klinisk nettverk. Driftsledelsen vil være ansvarlig for den daglige driften av prosjektene i senteret.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus