ARBEIDSPAKKE 3

Mestring og medvirkning

Langtidsoppfølging

Strategier for digital oppfølging

Håndtering av tilleggssykdommer

Smertemekanismer og -behandling

Presisjonsmedisin

Behandlingsstudier

Målsetningen med ARBEIDSPAKKE 3 er å identifisere og definere fenotyper/endotyper for smerte og assosiasjonen mellom sykdomsaktivitet og smerte.

Arbeidspakkeledere

NESTLEDER
Seniorforsker Kaja K. Selmer, MD PhD

Her kan du lese mer om prosjektene som inngår i eller er assosiert med ARBEIDSPAKKE 3.

WP1 - Behandlingsstudier

Methotrexat i behandling av erosiv håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP6 - Langtidsoppfølging

The Norwegian Antirheumatic Drug Register

Prosjektleder

Tore K. Kvien

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Longitudinell observasjonsstudie av personer med håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus