ARBEIDSPAKKE 4

Mestring og medvirkning

Langtidsoppfølging

Strategier for digital oppfølging

Håndtering av tilleggssykdommer

Smertemekanismer og -behandling

Presisjonsmedisin

Behandlingsstudier

Målsetningen med ARBEIDSPAKKE 4 er å utvikle og evaluere strategier for optimal forebygging og behandling av hjertekarsykdom innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. I tillegg er målet å finne måter å identifisere og behandle andre viktige komorbiditeter slik som lungesykdom, nyresykdom, diabetes, osteoporose, gastrointestinal sykdom og depresjon.

Arbeidspakkeledere

LEDER
Seniorforsker Anne Grete Semb, MD PhD
NESTLEDER
Seniorforsker Silvia Rollefstad, MD PhD

Her kan du lese mer om prosjektene som inngår i eller er assosiert med ARBEIDSPAKKE 4.

WP1 - Behandlingsstudier

10-year follow-up of patients with rheumatoid arthritis who received structured treat-to-target therapy in early disease

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

The Norwegian Cardio-Rheuma register

Prosjektleder

Anne Grete Semb

WP6 - Langtidsoppfølging

The Norwegian Antirheumatic Drug Register

Prosjektleder

Tore K. Kvien

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Survey of risk factors in rheumatoid arthritis

Prosjektleder

Anne Grete Semb

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus