Nasjonalt klinisk nettverk

Det nasjonale kliniske nettverket tilknyttet REMEDY består av sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner med spesielt fokus inn mot revmatisk og muskelskjelettsykdommer.

Nettverket vil i tillegg til felles forskningsfokus bidra til å styrke det nasjonale samarbeidet, lette kommunikasjon mellom forskjellige enheter og bidra til implementering av resultater i klinisk praksis.

Nettverket kan bidra til nye forskningsprosjekt gjennom deling av forskningsideer og samarbeid på tvers av de ulike enhetene i form av multisenterstudier

Ledere av nettverket

Leder, sykehusavdelinger
Seniorforsker Marte Schrumpf Heiberg, MD, PhD
Leder, rehabiliteringsinstitusjoner
Forsker Rikke Helene Moe, Fysioterapeut, PhD

Medlemmer av nettverket

Nettverket består av sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner i alle fire helseregioner i Norge.

HELSE SØR-ØST
Spesialisthelsetjenesten
Diakonhjemmet Sykehus
Oslo Universitetssykerhus, Rikshospitalet
Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Martina Hansens Hospital
Betanien Hospital
Revmatismesykehuset i Lillehammer
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus, Kristiansand
Drammen Sykehus
Akershus Universitetssykehus
Kongsvinger Sykehus
Oslo Revmatologpraksis
Humana Helse AS

Rehabiliteringsinstitusjoner
Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS
Unicare Norge (Landaasen AS, Hokksund AS, Friskvern AS)
Vikersund Bad Rehabilitering
Stiftelsen Hernes Institutt
Stiftelsen Catosenteret
HELSE MIDT
Spesialisthelsetjenesten
St. Olavs Hospital
Ålesund Sjukehus
Helse Nord-Trøndelag

Rehabiliteringsinstitusjoner
Selli Rehabiliteringssenter
Muritunet AS
Meråker Kurbad
HELSE VEST
Spesialisthelsetjenesten
Stavanger Universitetssykehus
Haukeland Universitetssykehus
Helse Førde
Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus

Rehabiliteringsinstitusjoner
Røde Kors Haugeland Rehabiliteringssenter AS
Åstveit helsesenter
Ravneberghaugen Senter for mestring og rehabilitering
HELSE NORD
Spesialisthelsetjenesten
Universitetssykehuset Nord-Norge
Finnmarkssykehuset Hammerfest
Helselandssykehuset Mo i Rana
Nordlandssykehuset Bodø

Rehabiliteringsinstitusjoner
Opptreningssenteret i Finnmark AS

Prosjektforespørsler

Nettverket har en egen nettbasert arbeidsplattform der man kan holde seg jevnlig oppdatert på nyheter i REMEDY, følge med på forespørsler om å bli med i forskningsprosjekter og finne samarbeidspartnere for å utvikle ideer til nye forskningsprosjekt.

For å se prosjektforespørsler og legge inn prosjektideer, trykke på knappen under.

Se Prosjektforespørsler

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus