Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer (REMEDY)

REMEDY-senteret vil sikre forskning som gir bedre pasientbehandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, med stor betydning for enkeltmennesker og samfunn. Formålet med REMEDY er å utvikle fremragende behandling og behandlingsstrategier innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer gjennom en bred tilnærming til forskningsfeltet. Vår ambisjon er å gjennomføre kliniske studier med potensiale til å endre klinisk praksis.

Senteret er etablert med Diakonhjemmet Sykehus som vertsinstitusjon sammen med Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Norsk Revmatikerforbund og MAGIC som tilknyttede partnere.

Vår forskning

 • Behandlingsstudier
 • Gjennomføre kliniske studier av høy kvalitet for undersøke effekt av medikamenter, kirurgiske prosedyrer, injeksjoner og ikke-farmakologiske intervensjoner, samt persontilpassede behandlingsstrategier

Les mer
 • Presisjonsmedisin
 • Identifisere biomarkører og genetiske/epigenetiske markører for behandlingseffekt og alvorlighet av sykdom, samt karakterisere og stratifisere tidlig sykdom

Les mer
 • Smertemekanismer og -behandling
 • Bedre forstå underliggende smerte-mekanismer for å kunne optimalisere behandling

Les mer
 • Håndtering av tilleggssykdommer
 • Utvikle og evaluere strategier for å oppdage, behandle og forhindre komorbiditet

Les mer
 • Strategier for digital oppfølging
 • Utvikle og undersøke brukervennlighet, effekt og kostnadseffektivitet av persontilpasset digital avstandsoppfølging

Les mer
 • Langtidsoppfølging
 • Undersøke langtidseffekt, arbeidsdeltagelse og helseøkonomiske konsekvenser av ulike behandlingsstrategier gjennom kobling til nasjonale registre

Les mer
 • Mestring og medvirkning
 • Undersøke helsekompetanse, etterlevelse av behandling og eHelse-strategier for å styrke pasientens evne til å mestre sin sykdom

Les mer

Nasjonalt klinisk nettverk

I REMEDY er det også et nasjonalt klinisk nettverk bestående av revmatologiske sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner fra hele Norge. Hensikten med nettverket er å muliggjøre at pasienter fra hele Norge kan delta i multisenterstudier som utgår fra REMEDY samt å støtte opp under at deltagere i nettverket også kan initiere egne studier.

Les mer

Brukermedvirkning i forskning

Brukermedvirkning i forskning vil være sentralt i alle arbeidspakker. REMEDY har et eget pasientråd og brukerrepresentanter fra dette pasientrådet vil inngå i prosjektgruppen i de ulike prosjektene. I tillegg vil vi ha et nært samarbeid med Norsk Revmatikerforbund, som også er en partner i senteret.

Les mer

Nyheter fra REMEDY senteret

REMEDY årsrapport 2022
March 31, 2023

Den første årsrapporten til REMEDY senteret er nå publisert.

Les mer >
REMEDY forskningsseminar 2023
Mar 28, 2023

REMEDY forskningsseminar for 2023 ble gjennomført 22.-23. mars på Sanner Hotell med hele 120 påmeldte deltakere. 24.mars hadde Young researcher program en egen samling med nesten 50 deltakere.

Les mer >
Harvard-professor får sentral rolle i REMEDY
Mar 17, 2023

Denne uken ble det formelt klart at Daniel H. Solomon, professor ved Harvard Medical School (Boston, USA) blir offisiell gjesteprofessor ved forskningssenteret REMEDY.

Les mer >

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus