Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer (REMEDY)

REMEDY-senteret vil sikre forskning som gir bedre pasientbehandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, med stor betydning for enkeltmennesker og samfunn. Formålet med REMEDY er å utvikle fremragende behandling og behandlingsstrategier innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer gjennom en bred tilnærming til forskningsfeltet. Vår ambisjon er å gjennomføre kliniske studier med potensiale til å endre klinisk praksis.

Senteret er etablert med Diakonhjemmet Sykehus som vertsinstitusjon sammen med Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Norsk Revmatikerforbund og MAGIC som tilknyttede partnere.

Vår forskning

 • Behandlingsstudier
 • Gjennomføre kliniske studier av høy kvalitet for undersøke effekt av medikamenter, kirurgiske prosedyrer, injeksjoner og ikke-farmakologiske intervensjoner, samt persontilpassede behandlingsstrategier

Les mer
 • Presisjonsmedisin
 • Identifisere biomarkører og genetiske/epigenetiske markører for behandlingseffekt og alvorlighet av sykdom, samt karakterisere og stratifisere tidlig sykdom

Les mer
 • Smertemekanismer og -behandling
 • Bedre forstå underliggende smerte-mekanismer for å kunne optimalisere behandling

Les mer
 • Håndtering av tilleggssykdommer
 • Utvikle og evaluere strategier for å oppdage, behandle og forhindre komorbiditet

Les mer
 • Strategier for digital oppfølging
 • Utvikle og undersøke brukervennlighet, effekt og kostnadseffektivitet av persontilpasset digital avstandsoppfølging

Les mer
 • Langtidsoppfølging
 • Undersøke langtidseffekt, arbeidsdeltagelse og helseøkonomiske konsekvenser av ulike behandlingsstrategier gjennom kobling til nasjonale registre

Les mer
 • Mestring og medvirkning
 • Undersøke helsekompetanse, etterlevelse av behandling og eHelse-strategier for å styrke pasientens evne til å mestre sin sykdom

Les mer

Nasjonalt klinisk nettverk

I REMEDY er det også et nasjonalt klinisk nettverk bestående av revmatologiske sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner fra hele Norge. Hensikten med nettverket er å muliggjøre at pasienter fra hele Norge kan delta i multisenterstudier som utgår fra REMEDY samt å støtte opp under at deltagere i nettverket også kan initiere egne studier.

Les mer

Brukermedvirkning i forskning

Brukermedvirkning i forskning vil være sentralt i alle arbeidspakker. REMEDY har et eget pasientråd og brukerrepresentanter fra dette pasientrådet vil inngå i prosjektgruppen i de ulike prosjektene. I tillegg vil vi ha et nært samarbeid med Norsk Revmatikerforbund, som også er en partner i senteret.

Les mer

Nyheter fra REMEDY-senteret

 1. Harvard-professor får sentral rolle i REMEDY
  Denne uken ble det formelt klart at Daniel H. Solomon, professor ved Harvard Medical School (Boston, USA) blir offisiell gjesteprofessor ved forskningssenteret REMEDY. -Dette er en fantastisk styrke for REMEDY og Diakonhjemmet sykehus, sier Espen A. Haavardsholm, senterleder ved REMEDY og leder for forskning og innovasjon ved sykehuset.
  March 17, 2023
  Forskningsmidler fra Helse Sør-Øst
  Diakonhjemmet Sykehus ble tildelt midler fra Helse Sør-Øst til åtte forskningsprosjekt hvorav fire inngår i REMEDY. Tre av studiene som mottar midler er knyttet til digital hjemmeoppfølging/eHelse, mens den fjerde er en klinisk studie på hoftebrudd. Foto: Diakonhjemmet Sykehus/Nicolas Tourrenc
  December 16, 2022
  Nor-vaC studien
  Nor-vaC studien konkluderer at gjentatt covid-vaksinering er trygt og at det styrker antistoffresponsen hos pasienter med betennelsessykdommer i ledd og tarm. Foto: Vidar Sandnes
  November 24, 2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus