Nyheter fra REMEDY senteret

June 16, 2023
June 12, 2023
 • EULAR 2023
 • Årets EULAR-kongress ble holdt i Europas største kongressenter i Milano. Hele 50 norske bidrag ble presentert, 30 av dem fra Diakonhjemmet sykehus.

  Les mer >
May 31, 2023
May 26, 2023
April 10, 2023
March 31, 2023
 • REMEDY forskningsseminar 2023
 • REMEDY forskningsseminar for 2023 ble gjennomført 22.-23. mars på Sanner Hotell med hele 120 påmeldte deltakere. 24.mars hadde Young researcher program en egen samling med nesten 50 deltakere.

  Les mer >
March 28, 2023
March 17, 2023
 • Forskningsmidler fra Helse Sør-Øst
 • Diakonhjemmet Sykehus ble tildelt midler fra Helse Sør-Øst til åtte forskningsprosjekt hvorav fire inngår i REMEDY. Tre av studiene som mottar midler er knyttet til digital hjemmeoppfølging/eHelse, mens den fjerde er en klinisk studie på hoftebrudd.

  Les mer >
December 16, 2022
 • Nor-vaC studien
 • Nor-vaC studien konkluderer at gjentatt covid-vaksinering er trygt og at det styrker antistoffresponsen hos pasienter med betennelsessykdommer i ledd og tarm.

  Les mer >
November 24, 2022
 • De nye forskningsbaserte rådene for artrose
 • Forsker Nina Østerås har presentert de nye forskningsbaserte rådene for artrose i VG. Hun understreker at selv om leddene er preget av artrose, vil bevegelse og tilrettelagt trening føre til bedre leddhelse.

  Les mer >
November 19, 2022
November 18, 2022
 • Oppstartsseminar i REMEDY
 • Den 20.-21. september ble det arrangert oppstartsseminar i REMEDY. Seminaret legger grunnlaget for videre samarbeid for å forske på revmatiske og muskelskjelettsykdommer fremover.

  Les mer >
September 21, 2022
 • Offisiell åpning av REMEDY senteret
 • På den internasjonale Clinical Trials day (20.mai) ble Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer (REMEDY) offisielt erklært for åpnet ved Diakonhjemmet Sykehus. REMEDY senteret er støttet av forskningsmidler fra Norges Forskningsråd og Olav Thon Stiftelsen.

  Les mer >
May 20, 2022
December 7, 2021

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus