Media

Harvard-professor får sentral rolle i REMEDY
Denne uken ble det formelt klart at Daniel H. Solomon, professor ved Harvard Medical School (Boston, USA) blir offisiell gjesteprofessor ved forskningssenteret REMEDY. -Dette er en fantastisk styrke for REMEDY og Diakonhjemmet sykehus, sier Espen A. Haavardsholm, senterleder ved REMEDY og leder for forskning og innovasjon ved sykehuset.
March 17, 2023
Forskningsmidler fra Helse Sør-Øst
Diakonhjemmet Sykehus ble tildelt midler fra Helse Sør-Øst til åtte forskningsprosjekt hvorav fire inngår i REMEDY. Tre av studiene som mottar midler er knyttet til digital hjemmeoppfølging/eHelse, mens den fjerde er en klinisk studie på hoftebrudd. Foto: Diakonhjemmet Sykehus/Nicolas Tourrenc
December 16, 2022
Nor-vaC studien
Nor-vaC studien konkluderer at gjentatt covid-vaksinering er trygt og at det styrker antistoffresponsen hos pasienter med betennelsessykdommer i ledd og tarm. Foto: Vidar Sandnes
November 24, 2022
De nye forskningsbaserte rådene for artrose
Forsker Nina Østerås har presentert de nye forskningsbaserte rådene for artrose i VG. Hun understreker at selv om leddene er preget av artrose, vil bevegelse og tilrettelagt trening føre til bedre leddhelse. Foto: Diakonhjemmet Sykehus/Nicolas Tourrenc
November 19, 2022
EU-midler til forskning på leddgikt
Som en del av det europeiske SQUEEZE-samarbeidet mottar REMEDY 13 millioner for å undersøke terapeutisk legemiddelmonitorering. Foto: Diakonhjemmet Sykehus
November 18, 2022
Oppstartsseminar i REMEDY
Den 20.-21. september ble det arrangert oppstartsseminar i REMEDY. Seminaret legger grunnlaget for videre samarbeid for å forske på revmatiske og muskelskjelettsykdommer fremover. Foto: Diakonhjemmet Sykehus
September 21, 2022
Offisiell åpning av REMEDY senteret
På den internasjonale Clinical Trials day (20.mai) ble Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer (REMEDY) offisielt erklært for åpnet ved Diakonhjemmet Sykehus. REMEDY senteret er støttet av forskningsmidler fra Norges Forskningsråd og Olav Thon Stiftelsen. Foto: Diakonhjemmet Sykehus/Pernille Lønne Mørkhagen
May 20, 2022
Storsatsning på forskning innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer
I konkurranse med mange sterke forskningsmiljøer i Norge, har Forskningsrådet tildelt Diakonhjemmet sykehus inntil 128 millioner kroner for å opprette et forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. Denne forskningssatsningen vil gi bedre behandling for en stor pasientgruppe. Foto: Diakonhjemmet Sykehus/Nicolas Tourrenc
December 7, 2021

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus