Dashboard mockup

Siri Lillegraven

Seniorforsker | Nestleder REMEDY
Utdanning 
 • Cand.med., Universitet i Oslo (profesjonsstudiet i medisin)
 • Master of Public Health, Harvard School of Public Health
 • Doktorgrad ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Stilling 
 • Nestleder, Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer (REMEDY), Diakonhjemmet sykehus
 • Leder for Enhet for klinisk forskning, Diakonhjemmet sykehus
 • Førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Interessefelt 
 • Kliniske studier innen ortopedi og revmatologi med spesielt fokus på randomisert-kontrollerte studier

Annet
 • Leder av arbeidspakke 1 i REMEDY (Behandlingsstudier)
 • Mottaker av Marie Spångberg-prisen 2022

 • E-post
 • siri.lillegraven@diakonsyk.no
 • Telefon
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Forstanderboligen Reidar Kobros vei 8 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP1 - Behandlingsstudier

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP1 - Behandlingsstudier

10-year follow-up of patients with rheumatoid arthritis who received structured treat-to-target therapy in early disease

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

En norsk studie som sammenlikner behandlingsstrategier ved revmatoid artritt etter oppnåelse av langvarig god sykdomskontroll

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP1 - Behandlingsstudier

Hip Fracture Surgical Approach Trial

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

Maksimalisering av behandlingseffekt

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP1 - Behandlingsstudier

Sammenlikning av behandlingsstrategier ved karpaltunnelsyndrom

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP1 - Behandlingsstudier

Oppfølging av nydiagnostiserte pasienter med psoriasisartritt med og uten bildediagnostikk

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose

Prosjektleder

Anne Therese Tveter og Tuva Moseng

WP1 - Behandlingsstudier

Maximising Impact of Prescription Drugs in Rheumatoid Arthritis

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus