Utdanning 
 • Fysioterapeut, Saxion Hogeschoolen, Nederland (2009)
 • Master helsefagvitenskap, Universitetet i Oslo (2017)
Stilling 
 • PhD stipendiat, Enhet for Helsetjenesteforskning og Innovasjon, Diakonhjemmet Sykehus
 • Fysioterapeut Indre Østfold kommune
Interessefelt 
 • Artrose
 • Digital helse
 • Teknologi i helse
 • Muskelskjelettplager
 • Fysisk aktivitet
Annet
 • E-post
 • lars.martinsen@diakonsyk.no
 • Telefon
 • +47 48134742
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP7 - Mestring og medvirkning

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus