Utdanning 
 • Bachelor i fysioterapi (1998)
 • Master i fysioterapi (2006)
 • Master i fysioterapi, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet (2022)
Stilling 
 • PhD-stipendiat ved Enhet for Helsetjenesteforskning og Innovasjon, Diakonhjemmet Sykehus
Interessefelt 
 • Fysioterapi
 • Fysisk funksjon
 • Fysisk aktivitet og trening
 • Revmatisk sykdom
Annet
 • President of Norwegian Interdisciplinary Organisation in Rheumatology, NIOR (2017-2021)
 • E-post
 • camilla.fongen@diakonsyk.no
 • Telefon
 • +47 22454840
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP7 - Mestring og medvirkning

Aktiv med web-basert støtte

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP1 - Behandlingsstudier

Oppfølging av nydiagnostiserte pasienter med psoriasisartritt med og uten bildediagnostikk

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP6 - Langtidsoppfølging

Spondyloarthritis caught early

Prosjektleder

Karen Minde Fagerli

WP7 - Mestring og medvirkning

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder

Sella Provan

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus