Utdanning 
 • Fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo (2008)
 • Mastergrad i Helsefagvitenskap ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (2011)
 • Doktorgrad (PhD) ved Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo (2020)
Stilling 
 • Postdoktor ved Enhet for Helsetjenesteforskning og Innovasjon, Diakonhjemmet Sykehus
Interessefelt 
 • Revmatologi
 • Ortopedi
 • Artrose
 • Muskelskjelettsykdommer
 • eHelse
 • Digital hjemmeoppfølging (DHO)
 • Fysisk aktivitet og trening
 • Primærhelsetjenesten
 • Implementering
 • Randomiserte kontrollerte studier
Annet
 • Tillitsvalgt Forskerforbundet
 • E-post
 • tuva.moseng@diakonsyk.no
 • Telefon
 • +47 47306697
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakohjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP7 - Mestring og medvirkning

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Update of the EULAR recommendations for non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose

Prosjektleder

Anne Therese Tveter og Tuva Moseng

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Samhandling for bedre artrosebehandling

Prosjektleder

Nina Østerås

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus