Utdanning 
 • Can. med, Universitetet i Oslo
 • PhD, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo (1986)
Stilling 
 • Avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus fra 1994 - 2019
 • Professor emeritus, Universitetet i Oslo
Interessefelt 
 • Muskel- og skjelettsykdommer
 • Registerstudier
 • Randomiserte kontrollerte studier
Annet
 • Utnevnt til ridder av 1.klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen revmatologi (2019)
 • Tidligere president i den europeiske revmatologiforeningen
 • Tidligere redaktør i Annals of Rheumatic Diseases
 • E-post
 • Telefon
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Forstanderboligen Reidar Kobros vei 8 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP1 - Behandlingsstudier

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus