Utdanning 
 • Cand.med., Universitet i Oslo (2002)
 • Doktorgrad ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo (2010)

Stilling 
 • Seniorforsker, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus
 • Overlege i revmatologi, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus

Interessefelt 
 • Revmatologi
 • Revmatoid artritt
 • Nyoppståtte artritter
 • Immundempende medisiner
 • Persontilpasset medisin
 • Terapeutisk legemiddelmonitorering
 • Immunogenisitet
 • Randomiserte kontrollerte studier
 • Biomarkører
 • Autoantistoffer
 • Epidemiologi
 • Vaksinerespons

Annet
 • Co-leder av arbeidspakke 1 i REMEDY (Behandlingsstudier)
 • Leder av Norsk revmatologisk forening

 • E-post
 • Telefon
 • +47 22451500
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Forstanderboligen Reidar Kobros vei 8 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakohjemmet Sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP2 - Presisjonsmedisin

The NORwegian therapeutic DRUg Monitoring study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP2 - Presisjonsmedisin

Immunologisk respons på COVID-19 vaksine hos pasienter på immunosuppressiv behandling

Prosjektleder

Guro L. Goll

WP1 - Behandlingsstudier

Terapeutisk legemiddelmonitorering hos pasienter med revmatoid artritt (RA-DRUM)

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

WP2 - Presisjonsmedisin

Revmatiske immunrelaterte bivirkninger hos pasienter behandlet med immunterapi

Prosjektleder

Marte Schrumpf Heiberg

WP1 - Behandlingsstudier

Maximising Impact of Prescription Drugs in Rheumatoid Arthritis

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP2 - Presisjonsmedisin

STratification of acute inflammatory ARThritis

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus