Utdanning 
 • Lege (MD) ved det medisinske fakultet, Universitet i Oslo (1996)
 • Doktorgrad (PhD) ved Universitetet i Oslo (2011)

Stilling 
 • Overlege i revmatologi, Diakonhjemmet sykehus
 • Seniorforsker, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus
 • Professor, seksjon for folkehelse, Høgskolen Innlandet

Interessefelt 
 • Epidemiologi, registerdata med fokus på komorbiditeter innenfor inflammatoriske leddsykdommer og helseøkonomi
 • Ikke-medikamentell intervensjonsforskning med utvikling av innovative digitale verktøy forbehandling og monitorering
 • Kroniske smertetilstander
 • Biomarkører som utfall og surrogatmarkør for komorbiditeter

Annet
 • Co-leder arbeidspakke 6 i REMEDY (Langtidsoppfølging)

 • E-post
 • sella.provan@diakonsyk.no
 • Telefon
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakohjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP6 - Langtidsoppfølging

Helseøkonomi ved behandling av inflammatoriske artrittsykdommer

Prosjektleder

Sella Provan

WP6 - Langtidsoppfølging

The Norwegian Antirheumatic Drug Register

Prosjektleder

Tore K. Kvien

WP2 - Presisjonsmedisin

Immunologisk respons på COVID-19 vaksine hos pasienter på immunosuppressiv behandling

Prosjektleder

Guro L. Goll

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder

Nina Østerås

WP7 - Mestring og medvirkning

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder

Sella Provan

WP1 - Behandlingsstudier

Maximising Impact of Prescription Drugs in Rheumatoid Arthritis

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus