Utdanning 
 • Fysioterapeut ved Utrecht University, the Netherlands
 • Psykologi Mellomfag, Universitetet i Tromsø
 • Mastergrad i Fysioterapivitenskap, Universitetet i Bergen
 • Doktorgrad (PhD) ved Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Stilling 
 • Seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus

Interessefelt 
 • Epidemiologi
 • Fysisk aktivitet og trening
 • Fysioterapi
 • Ikke-farmakologiske intervensjoner
 • Rehabilitering
 • Revmatiske og muskelskjelettsykdommer

Annet
 • Æresmedlem i EULAR fra 2021

 • E-post
 • RikkeHelene.Moe@Diakonsyk.no
 • Telefon
 • +47 92454587
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakohjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP6 - Langtidsoppfølging

Rehabilitering og arbeidsdeltagelse

Prosjektleder

Till Uhlig

WP7 - Mestring og medvirkning

Brukermedvirkning i helsetjenesten

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitet og utbytte i rehabilitering

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus