Utdanning 
 • Cand.med ved Universitet i Bergen
 • Spesialist i revmatologi
 • Doktorgrad (PhD) ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Stilling 
 • Overlege ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus
 • Post doc, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet Sykehus

Interessefelt 
 • Revmatologi
 • Utfallsmål
 • Prediksjon
 • Oppfølging og behandling
 • Randomiserte kontrollerte studier

Annet
 • E-post
 • Telefon
 • +47 22451500
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Forstanderboligen Reidar Kobros vei 8 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP1 - Behandlingsstudier

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP1 - Behandlingsstudier

En norsk studie som sammenlikner behandlingsstrategier ved revmatoid artritt etter oppnåelse av langvarig god sykdomskontroll

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus