Utdanning 
 • Fysioterapeut ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Grunnfag pedagogikk ved Universitetet i Oslo
 • Hovedfag i helsefag ved Universitetet i Bergen
 • Doktorgrad (PhD) ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Stilling 
 • Enhetsleder ved Enhet for Helsetjenesteforskning og Innovasjon, Diakonhjemmet Sykehus
 • Seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus
 • Professor II, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Interessefelt 
 • Muskelskjelettsykdommer, skader og plager – særlig artrose
 • Revmatiske muskelskjelettsykdommer
 • eHelse og digital hjemmeoppfølging
 • Samhandling
 • Kvalitet på behandling
 • Implementeringsforskning
 • Randomiserte kontrollerte studier

Annet
 • Leder av arbeidspakke 5 i REMEDY (Strategier for digital oppfølging)

 • E-post
 • nina.osteras@medisin.uio.no
 • Telefon
 • +47 92086465
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP7 - Mestring og medvirkning

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Update of the EULAR recommendations for non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose

Prosjektleder

Anne Therese Tveter og Tuva Moseng

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitetsindikatorer for håndartrose

Prosjektleder

Daniel Huseby Bordvik

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Remote monitoring and self-management of gout

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Brukererfaringer med digital hjemmeoppfølging for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Samhandling for bedre artrosebehandling

Prosjektleder

Nina Østerås

WP7 - Mestring og medvirkning

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder

Sella Provan

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus