Utdanning 
 • Can.med., Universitet i Oslo (profesjonsstudiet i medisin)
Stilling 
 • PhD stipendiat, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus
Interessefelt 
 • Revmatologi
 • Immundempende medisiner
 • Persontilpasset medisin
 • Terapeutisk legemiddelmonitorering
 • Immunogenisitet
 • Randomiserte kontrollerte studier
Annet
 • E-post
 • marthe.k.brun@gmail.com
 • Telefon
 • +47 98639276
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Forstanderboligen Reidar Kobros vei 8 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP2 - Presisjonsmedisin

The NORwegian therapeutic DRUg Monitoring study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP1 - Behandlingsstudier

Maximising Impact of Prescription Drugs in Rheumatoid Arthritis

Prosjektleder

Eirik Kristianslund

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus