Utdanning 
 • Lege (MD) ved det medisinske fakultet, Universitet i Oslo (2019)
Stilling 
 • PhD-stipendiat, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus
Interessefelt 
 • Artrose
 • Smerte
 • Smertesensitisering
 • Randomiserte kontrollerte studier
Annet
 • E-post
 • marthe.gloersen@diakonsyk.no
 • Telefon
 • +47 48109310
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Forstanderboligen Reidar Kobros vei 8 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Longitudinell observasjonsstudie av personer med håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP1 - Behandlingsstudier

Painful Inflammatory Carpometacarpal-1 OsteoArthritis Treatment with Intraarticular Steroids, Saline or Occupational therapy

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus