Utdanning 
 • Lege (MD), Universitet i Oslo (2001)
 • Spesialist i revmatologi (2015)
 • Doktorgrad (PhD) ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo (2009)
Stilling 
 • Seniorforsker, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus
 • Overlege i revmatologi, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus
Interessefelt 
 • Revmatologi
 • Artrittsykdommer
 • Immunterapi
 • Anti-revmatiske sykdomsmodifiserende legemidler

Annet
 • Leder for Nasjonalt klinisk nettverk i REMEDY
 • E-post
 • marte.schrumpf@diakonsyk.no
 • Telefon
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Forstanderboligen Reidar Kobros vei 8 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP1 - Behandlingsstudier

The Nordic Rheumatic Diseases Strategy Trials And Registries Study

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP2 - Presisjonsmedisin

Revmatiske immunrelaterte bivirkninger hos pasienter behandlet med immunterapi

Prosjektleder

Marte Schrumpf Heiberg

WP2 - Presisjonsmedisin

STratification of acute inflammatory ARThritis

Prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus