Dashboard mockup

Marianne Skaar

Rådgiver brukermedvirkning i forskning
Utdanning 
 • Førskolelærer, Universitetet i Agder
 • Spesialpedagogikk, Universitetet i Agder
 • Administrasjon og ledelse, OsloMet
 • Veilednin Livsstyrketrening, VID vitenskapelige høgskole
 • Mastergrad i Helsevitenskap, OsloMet
Stilling 
 • Leder REMEDY Pasientråd, Diakonhjemmet sykehus
Interessefelt 
 • Helsefremmende perspektiv
 • Mestringsressurser
Annet
 • Presentasjon plenary session, EULAR 2022 - "Inclusion of patient research partners in REMEDY - a research center for treatment in Rheumatic and Musculoskeletal Diseases"
 • E-post
 • Marianne.Skaar@diakonsyk.no
 • Telefon
 • +47 99241593
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

No items found.

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus