Utdanning 
 • Fysioterapi ved Høgskolen i Trøndelag
 • Mastergrad i Interdisiplinær helseforskning ved Universitetet i Oslo
Stilling 
 • PhD-stipendiat ved  Enhet for Helsetjenesteforskning og Innovasjon, Diakonhjemmet Sykehus
Interessefelt 
 • Tverrfaglig rehabilitering og arbeidsdeltakelse
 • Revmatiske og muskelskjelettsykdommer
Annet
 • E-post
 • marinilsen.skinnes@diakonsyk.no
 • Telefon
 • +47 41768812
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP6 - Langtidsoppfølging

Rehabilitering og arbeidsdeltagelse

Prosjektleder

Till Uhlig

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus