Utdanning 
 • MSc Idrettsvitenskap, institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges Idrettshøgskole
Stilling 
 • PhD-stipendiat ved Diakonhjemmet sykehus/Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • Prosjektkoordinator PROMiNET, Regional Forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst
Interessefelt 
 • Trening som medisin
 • Fysisk aktivitet
 • Fysisk form
 • Artrose
 • Brukermedvirkning i forskning
 • Pasientrapporterte endepunkt
Annet
 • E-post
 • kenth-louis.joseph@diakonsyk.no
 • Telefon
 • +47 93636361
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakohjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP1 - Behandlingsstudier

10-year follow-up of patients with rheumatoid arthritis who received structured treat-to-target therapy in early disease

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP7 - Mestring og medvirkning

Aktiv med web-basert støtte

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus