Utdanning 
 • Cand.med., Royal College of Surgeons, Dublin, Irland
 • PhD, Universitetet i Oslo (2014)
Stilling 
 • Postdoktor ved Enhet for klinisk forskning, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus
Interessefelt 
 • Psoriasis artritt
 • Spondyloartritt
 • Randomisert kontrollerte studier
 • Epidemiologi
Annet
 • E-post
 • Telefon
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Forstanderboligen Reidar Kobros vei 8 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP1 - Behandlingsstudier

Oppfølging av nydiagnostiserte pasienter med psoriasisartritt med og uten bildediagnostikk

Prosjektleder

Siri Lillegraven

WP6 - Langtidsoppfølging

Spondyloarthritis caught early

Prosjektleder

Karen Minde Fagerli

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus