Dashboard mockup

Karen Sandvik Gyllensten

PhD stipendiat
Utdanning 
 • Lege (MD) ved Medical University of Warsaw, Polen
Stilling 
 • Overlege, Ortopedisk avdeling, Klinikk for Kirurgi og Anestesi, Diakonhjemmet sykehus
 • PhD-stipendiat, Klinikk for Revmatologi, Poliklinikk og Forskning, Diakonhjemmet sykehus
Interessefelt 
 • Ortopedi - fot og ankel
 • Ortopedi - hånd
 • Artrose
 • Osteoporose
 • Ultralyd som diagnostisk verktøy i ortopedi
 • Randomiserte kontrollerte studier
Annet
 • E-post
 • karengyllensten@diakonsyk.no
 • Telefon
 • +47 22451500
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Forstanderboligen Reidar Kobros vei 8 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP1 - Behandlingsstudier

Sammenlikning av behandlingsstrategier ved karpaltunnelsyndrom

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus