Utdanning 
 • Cand.med, Universitetet i Århus
Stilling 
 • PhD-stipendiat, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus
Interessefelt 
 • Revmatologi
 • Persontilpasset medisin
 • Immundempende medisiner
 • Prediksjon
 • Randomisert kontrollerte studier
Annet
 • E-post
 • kaja.kristiane.eriksrud.kjoerholt@diakonsyk.no
 • Telefon
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Forstanderboligen Reidar Kobros vei 8 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP1 - Behandlingsstudier

En norsk studie som sammenlikner behandlingsstrategier ved revmatoid artritt etter oppnåelse av langvarig god sykdomskontroll

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus