Utdanning 
 • Ergoterapeut ved Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Psykologi grunnfag ved Universitetet i Oslo
 • Pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Grunnfag i mediekunnskap ved Høgskolen i Volda
 • Mastergrad i Helsefagvitenskap ved Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo
 • Doktorgrad (PhD) ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
Stilling 
 • Seniorforsker ved Enhet for Helsetjenesteforskning og Innovasjon, Diakonhjemmet Sykehus
 • Professor i ergoterapi, Fakultet for Helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet
Interessefelt 
 • Utvikling og evaluering av ergoterapi- og rehabiliteringsintervensjoner for personer med muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager
 • Brukermedvirkning i behandling og forskning
 • Håndartrose
 • Funksjonsvurdering
 • eHelse
Annet
 • Leder av arbeidspakke 7 i REMEDY (Mestring og medvirkning)
 • Norsk Ergoterapeutforbunds ærespris (2013)
 • Æresforelesningen, Norsk fagkongress i ergoterapi 2022
 • E-post
 • ingvild.kjeken@diakonsyk.no
 • Telefon
 • +47 98802614
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakohjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP7 - Mestring og medvirkning

Kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av pasienter med sykdommer og plager i muskelskjelettsystemer

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP1 - Behandlingsstudier

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Update of the EULAR recommendations for non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis

Prosjektleder

Nina Østerås

WP7 - Mestring og medvirkning

En app for digital egenmestring av håndartrose

Prosjektleder

Anen Therese Tveter

WP7 - Mestring og medvirkning

Utvikling av et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP1 - Behandlingsstudier

Painful Inflammatory Carpometacarpal-1 OsteoArthritis Treatment with Intraarticular Steroids, Saline or Occupational therapy

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitetsindikatorer for håndartrose

Prosjektleder

Daniel Huseby Bordvik

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP7 - Mestring og medvirkning

Brukermedvirkning i helsetjenesten

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitet og utbytte i rehabilitering

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus