Utdanning 
 • Lege (MD) ved det medisinske fakultet, Universitet i Oslo
Stilling 
 • PhD-stipendiat, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus
Interessefelt 
 • Revmatiske leddsykdommer
 • Vaksiner
 • Infeksjoner ved behandling av revmatisk leddsykdom
 • Epidemiologi
 • Randomiserte kontrollerte studier
Annet
 • E-post
 • IngridEgeland.Christensen@diakonsyk.no
 • Telefon
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Forstanderboligen Reidar Kobros vei 8 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP6 - Langtidsoppfølging

The Norwegian Antirheumatic Drug Register

Prosjektleder

Tore K. Kvien

WP2 - Presisjonsmedisin

Immunologisk respons på COVID-19 vaksine hos pasienter på immunosuppressiv behandling

Prosjektleder

Guro L. Goll

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus