Utdanning 
 • Cand.med ved det medisinske fakultet, Universitet i Oslo (1995)
 • Spesialist i revmatologi (2008)
 • PhD ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo (2016)
Stilling 
 • Overlege, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet Sykehus
 • Post doc, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet Sykehus
Interessefelt 
 • Spondyloartritt
 • Hjerte- og karsykdom ved revmatisk sykdom
 • Trening ved revmatisk sykdom
 • Fysisk aktivitet
 • Digital oppfølging
 • Randomiserte kontrollerte studier
Annet
 • E-post
 • ingerjoridberg@gmail.com
 • Telefon
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Forstanderboligen Reidar Kobros vei 8 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakohjemmet Sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Remote monitoring and self-management of gout

Prosjektleder

Nina Østerås

WP6 - Langtidsoppfølging

Spondyloarthritis caught early

Prosjektleder

Karen Minde Fagerli

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus