Utdanning 
 • Master i Helsepsykologi, London Metropolitan University
 • Doktorgrad (PhD), Universitetet i Oslo
Stilling 
 • Forskningsrådgiver, Diakonhjemmet sykehus
 • Forsker, Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Oslo Universitetssykehus
Interessefelt 
 • Muskelskjeletthelse
 • Mental helse
 • Retur til arbeid
 • Sykdomsforståelse
Annet
 • E-post
 • ida.lochting@diakonsyk.no
 • Telefon
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Forstanderboligen Reidar Kobros vei 8 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP7 - Mestring og medvirkning

Sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom

Prosjektleder

Ida Løchting

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus