Utdanning 
 • Lege (MD) ved det medisinske fakultet, Universitet i Oslo (2007)
 • Doktorgrad (PhD) ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (2012)
Stilling 
 • Seniorforsker, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus
 • Lege i spesialisering Klinikk for medisin, Diakonhjemmet Sykehus
 • Lektor, Universitetet i Oslo
Interessefelt 
 • Artrose
 • Epidemiologi
 • Smerte ved revmatisk sykdom
 • Validering av utfallsmål
 • Bildediagnostikk
 • Randomiserte kontrollerte studier
Annet
 • Leder av arbeidspakke 3 i REMEDY (Smertemekanismer og -behandling)
 • Forskningspris for kvinnehelse fra 1,6 millionerklubben (2022)
 • OARSI Rising Star (2021)
 • Forskningspris for unge forskere fra Norsk Skandinavisk forening (2016)
 • E-post
 • ida.haugen@diakonsyk.no
 • Telefon
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Forstanderboligen Reidar Kobros vei 8 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP1 - Behandlingsstudier

Methotrexat i behandling av erosiv håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP6 - Langtidsoppfølging

The Norwegian Antirheumatic Drug Register

Prosjektleder

Tore K. Kvien

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Longitudinell observasjonsstudie av personer med håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP7 - Mestring og medvirkning

Utvikling av et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP1 - Behandlingsstudier

Painful Inflammatory Carpometacarpal-1 OsteoArthritis Treatment with Intraarticular Steroids, Saline or Occupational therapy

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus