Utdanning 
 • Cand.med ved det medisinske fakultet, Universitet i Oslo (1982)
 • Doktorgrad (PhD) ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (1991)
 • Spesialist i indremedisin (2001)
 • Spesialist i revmatologi (2001)
Stilling 
 • Overlege, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus
 • Professor II, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Interessefelt 
 • Ultralyd
 • Inflammasjonsmarkører
 • Revmatologisk smerte
Annet
 • Leder av arbeidspakke 2 i REMEDY (Presisjonsmedisin)
 • Æresmedlem Norsk Revmatologisk Forening
 • E-post
 • hbham@online.no
 • Telefon
 • +47 97723158
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Forstanderboligen Reidar Kobros vei 8 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP1 - Behandlingsstudier

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP2 - Presisjonsmedisin

BIopsies of KnEejoint synovitis from RA or OA patients

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP2 - Presisjonsmedisin

Eksperimentell presisjonsmedisin

Prosjektleder

Guro Løvik Goll

WP1 - Behandlingsstudier

Sammenlikning av behandlingsstrategier ved karpaltunnelsyndrom

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP6 - Langtidsoppfølging

Urinsyregikt i Norge

Prosjektleder

Tillmann Uhlig

WP1 - Behandlingsstudier

Painful Inflammatory Carpometacarpal-1 OsteoArthritis Treatment with Intraarticular Steroids, Saline or Occupational therapy

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Remote monitoring and self-management of gout

Prosjektleder

Nina Østerås

WP1 - Behandlingsstudier

Maximising Impact of Prescription Drugs in Rheumatoid Arthritis

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

WP2 - Presisjonsmedisin

Longitudinal ultrasound study of patients with rheumatoid arthritis initiating biologic DMARD treatment

Prosjektleder

Hilde Berner Hammer

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus