Utdanning 
 • Sykepleier ved Telemark Sjukepleierhøgskole
 • Embetsstudie i sykepleievitenskap ved Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • Doktorgrad (PhD) ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Stilling 
 • Seniorforsker, Enhet for Helsetjenesteforskning og Innovasjon, Diakonhjemmet Sykehus
 • Professor i helse og rehabilitering ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelig høgskole
Interessefelt 
 • Revmatologi og muskelskjelettsykdommer
 • Langvarige smertetilstander
 • Stress og kroniske plager
 • Helsekompetanse, læring og mestring
 • Helsefremmende intervensjoner / livsstyrketrening
 • Randomiserte kontrollerte studier
 • Kvalitativ forskning
Annet
 • E-post
 • heidi.zangi@vid.no
 • Telefon
 • +47 93054517
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP7 - Mestring og medvirkning

A qualitative study to explore health literacy in immigrants with inflammatory arthritis

Prosjektleder

Heidi Zangi

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus