Utdanning 
 • Fysioterapeut, Høgskolen i Oslo (1978)
 • Master i Helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (2000)
 • PhD, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo (2005)
Stilling 
 • Seniorforsker, Enhet for Helsetjenesteforskning og Innovasjon, Diakonhjemmet sykehus
 • Professor, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Interessefelt 
 • Trening som medisin
 • Forskningsmetodikk
 • Rehabilitering
Annet
 • E-post
 • h.s.dagfinrud@medisin.uio.no
 • Telefon
 • +4741906633
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP7 - Mestring og medvirkning

Aktiv med web-basert støtte

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP7 - Mestring og medvirkning

Brukermedvirkning i helsetjenesten

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus