Utdanning 
 • Can.med, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo (1995)
 • Doktorgrad ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo (2001)
Stilling 
 • Seniorforsker, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus
 • Overlege i revmatologi, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus
Interessefelt 
 • Avansert medikamentell behandling av inflammatorisk revmatisk sykdom
 • Biomarkører
 • Legemiddelmonitorering
 • Biotilsvarende legemidler
 • Synoviale biopsier
 • Autoimmunitet
 • Vaksinerespons
Annet
 • E-post
 • Telefon
 • +47 22451500
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet Sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakohjemmet Sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP2 - Presisjonsmedisin

BIopsies of KnEejoint synovitis from RA or OA patients

Prosjektleder

Hilde B. Hammer

WP2 - Presisjonsmedisin

Eksperimentell presisjonsmedisin

Prosjektleder

Guro Løvik Goll

WP1 - Behandlingsstudier

Bytte fra originalpreparat til biotilsvarende legemiddel hos pasienter med inflammatorisk sykdom i ledd, tarm eller hud

Prosjektleder

Tore Kvien

WP2 - Presisjonsmedisin

Immunologisk respons på COVID-19 vaksine hos pasienter på immunosuppressiv behandling

Prosjektleder

Guro L. Goll

WP1 - Behandlingsstudier

Maximising Impact of Prescription Drugs in Rheumatoid Arthritis

Prosjektleder

Espen A. Haavardsholm

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus