Utdanning 
 • Fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo (1996)
 • Cand. mag. med fagkombinasjonen Idehistorie, Litteraturvitenskapnog Sosialantropologi ved Universitetet i Oslo (2001)​
 • Mastergrad (MSc) i Helsefagvitenskap ved Institutt for Helse og Samfunn, Universitet i Oslo (2011)
 • Doktorgrad (PhD) ved Institutt for Helse og Samfunn, Universitet i Oslo (2019)​
Stilling 
 • Postdoktor ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus
Interessefelt 
 • Muskelskjelettsykdommer
 • Tverrfagligrehabilitering
 • Helseatferdsendring
 • Rehabiliteringsmål
 • Oppfølgingsintervensjoner
 • Fysisk aktivitet og trening
 • Brukermedvirkning
 • Randomiserte kontrollerte studier
 • Kvalitativestudier
 • Mixed methods
Annet
 • EULAR abstract award 2021 (HPR)
 • E-post
 • gunnhild.berdal@diakonsyk.no
 • Telefon
 • +47 91887163
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakohjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP7 - Mestring og medvirkning

Kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av pasienter med sykdommer og plager i muskelskjelettsystemer

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus