Utdanning 
 • Cand. Psychol
 • Videreutdanning i samfunnspsykologi
 • Dr. Philos
Stilling 
 • Seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus
 • Seniorforsker, Klynge for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Interessefelt 
 • Systematiske oversikter
 • Meta-analyser
 • Statistikk
 • Forskningsmetode
 • Grunnlagsproblemer i forskning
Annet
 • E-post
 • geir.smedslund@diakonsyk.no
 • Telefon
 • +47 91387076
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakohjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

No items found.

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus