Dashboard mockup

Emilie Andrea Bakke

Forskningskoordinator
Utdanning 
 • Bachelor i fysioterapi ved Høgskolen i Oslo (2013-2016)
 • Master i klinisk fysioterapi ved Høgskulen på Vestlandet (2020-2022)
Stilling 
 • Forskningskoordinator ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologis rehabilitering
 • Fysioterapeut
Interessefelt 
 • Fysisk aktivitet og trening
 • Måling av fysisk form
 • Tverrfaglig samarbeid
Annet
 • E-post
 • emilieandrea.bakke@diakonsyk.no
 • Telefon
 • +47 98858949
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder

Nina Østerås

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus