Utdanning 
 • Fysioterapeut ved Universitetet i Tromsø
 • Mastergrad i Fysioterapi, OsloMet
Stilling 
 • PhD-stipendiat ved Enhet for Helsetjenesteforskning og Innovasjon, Diakonhjemmet Sykehus
Interessefelt 
 • Digital helse
 • Fysisk aktivitet
 • Aksial spondyloartritt
Annet
 • E-post
 • emil.thomassen@diakonsyk.no
 • Telefon
 • +47 95252216
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Diakonveien 12 0370 Osl
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder

Nina Østerås

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus