Dashboard mockup

Daniel Huseby Bordvik

PhD stipendiat
Utdanning 
 • Idrett grunnfag, Høgskolen i Vestfold
 • Årsstudie i tverrkulturell forståelse
 • Fysioterapeut, Høgskolen i Oslo
 • Mastergrad i klinisk fysioterapi med fordypning ortopedi, revmatologi og muskelskjelettplager, Høgskolen på Vestlandet
Stilling 
 • Forskningskoordinator, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologiske rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus
 • PhD-stipendiat, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus (fra juni 2023)
Interessefelt 
 • Trening og fysisk aktivitet som medisin og utfall
 • Smerte-komplekset
 • Fatigue
 • Rehabilitering og endringsarbeid ved sammensatte lidelser
 • Kognitive aspekt ved helse og uhelse
 • Artrose og revmatiske sykdommer
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Forskning og implementering
 • Brukermedvirkning
Annet
 • E-post
 • Danielhuseby.bordvik@diakonsyk.no
 • Telefon
 • +47 97675197
 • Besøksadresse
 • Postadresse
 • Diakohjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Longitudinell observasjonsstudie av personer med håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitetsindikatorer for håndartrose

Prosjektleder

Daniel Huseby Bordvik

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus