Utdanning 
 • Fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo og Akershus (2001)
 • Mastergrad i Helsefagvitenskap ved Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo (2007)
 • Doktorgrad (PhD) ved Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo (2014)
Stilling 
 • Seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet Sykehus
 • Nestleder, Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer (REMEDY), Diakonhjemmet Sykehus
 • Førsteamanuensis, Fakultet for Helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet
Interessefelt 
 • Artrose
 • Revmatologi
 • Muskelskjelettsykdommer
 • eHelse
 • Digital hjemmeoppfølging (DHO)
 • Fysisk aktivitet
 • Fysisk form
 • Randomiserte kontrollerte studier
 • Metodestudier
Annet
 • Co-leder for arbeidspakke 5 i REMEDY (Strategier for digital oppfølging)
 • Co-leder for arbeidspakke 7 i REMEDY (Mestring og medvirkning
 • E-post
 • a.t.tveter@medisin.uio.no
 • Telefon
 • +47 91115550
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP7 - Mestring og medvirkning

Aktiv med web-basert støtte

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP7 - Mestring og medvirkning

Digital Artrosebehandling

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Update of the EULAR recommendations for non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis

Prosjektleder

Nina Østerås

WP4 - Håndtering av tilleggssykdommer

Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP7 - Mestring og medvirkning

En app for digital egenmestring av håndartrose

Prosjektleder

Anen Therese Tveter

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP2 - Presisjonsmedisin

Immunologisk respons på COVID-19 vaksine hos pasienter på immunosuppressiv behandling

Prosjektleder

Guro L. Goll

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP7 - Mestring og medvirkning

Utvikling av et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP1 - Behandlingsstudier

Painful Inflammatory Carpometacarpal-1 OsteoArthritis Treatment with Intraarticular Steroids, Saline or Occupational therapy

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitetsindikatorer for håndartrose

Prosjektleder

Daniel Huseby Bordvik

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Remote monitoring and self-management of gout

Prosjektleder

Nina Østerås

WP5 - Strategier for digital oppfølging

Brukererfaringer med digital hjemmeoppfølging for pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Prosjektleder

Anne Therese Tveter

WP7 - Mestring og medvirkning

SPondylARitt Kondis

Prosjektleder

Sella Provan

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus