Utdanning 
 • Ergoterapeut ved Høgskolen i Oslo og Akershus (1998)
 • Mastergrad i Helsefagvitenskap ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (2016)
 • Doktorgrad (PhD) i Helsevitenskap ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet (2022)
Stilling 
 • Postdok-forsker ved Enhet for Helsetjenesteforskning og Innovasjon, Diakonhjemmet Sykehus
Interessefelt 
 • Tverrfaglig rehabilitering
 • Pasientspesifikke mål og målprosesser
 • Kvalitetsindikatorer
 • Kvalitet og kvalitetsforbedring i rehabiliteringstjenester
 • Standardiserte utfallsmål i rehabilitering
Annet
 • Leder av Norwegian Interdisciplinary Organisation in Rheumatology (NIOR)
 • E-post
 • anne-lene.svartrud@diakonsyk.no
 • Telefon
 • +47 90532415
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Diakonveien 12 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP7 - Mestring og medvirkning

Kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av pasienter med sykdommer og plager i muskelskjelettsystemer

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

WP3 - Smertemekanismer og -behandling

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Prosjektleder

Rikke Helene Moe

WP7 - Mestring og medvirkning

Kvalitet og utbytte i rehabilitering

Prosjektleder

Ingvild Kjeken

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus