Utdanning 
 • Lege (MD) ved det medisinske fakultet, Universitet i Oslo (2004-2011)
 • Offisersutdannelse ved Forsvarets Sanitet (FSAN) (2013-2014)
 • Doktorgrad ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (2014-2017)
Stilling 
 • Post.doc. (50%) i revmatologi, Diakonhjemmet sykehus
 • Lege i spesialisering (50%) indremedisin/revmatologi, Diakonhjemmet Sykehus
 • Lektor (10%) ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Interessefelt 
 • Ultralyd av muskelskjelettapparatet
 • Ultralydveiledet injeksjonsteknikk (av ledd, seneskjeder, bursa, carpal tunnel syndrom, trigger finger)
 • Håndartrose
 • Biopsi av ledd og leddhinner
 • Persontilpasset medisin
 • Brukermedvirkning i forskning
 • Randomiserte kontrollerte studier
 • MR av kne og semi-automatisert måling av brusktykkelse og -volum (i samarbeid med Harvard University, Boston, USA)
Annet
 • I ledergruppen i REMEDY Pasientråd (brukermedvirkning i forskning)
 • I ledergruppen for Young Researcher Program og Mobilitetsprogrammet i REMEDY
 • E-post
 • alexander_mathiessen@hotmail.com
 • Telefon
 • +47 97501889
 • Besøksadresse
 • Diakonhjemmet sykehus Forstanderboligen Reidar Kobros vei 8 0370 Oslo
 • Postadresse
 • Diakohjemmet sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo

PROSJEKT

WP1 - Behandlingsstudier

Methotrexat i behandling av erosiv håndartrose

Prosjektleder

Ida Bos-Haugen

PUBLIKASJONER

Publikasjoner hentet fra Cristin
Tittel på publikasjon

Anne Therese Tveter, Ola Nordmann og Oline Nordmann

Tidskrift

2022

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus