PROSJEKT

Tankegods

Sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

Når vi blir rammet av sykdom prøver vi å skape en forståelse og mening med det som skjer. Det kalles sykdomsforståelse, og er basert på våre egne erfaringer, informasjon fra helsepersonell og andre, samt på vår sosiale og kulturelle kunnskap. Sykdomsforståelse kan defineres som våre egne tanker, forestillinger og meninger omkring sykdom.

Innenfor muskelskjelett og revmatologi har vi blitt mer oppmerksomme på at sykdomsforståelse spiller en rolle for tilpasning til og utfall av sykdom. Det vet vi både gjennom klinisk erfaring og gjennom forskning. Med tankegodsprosjektet ønsker vi å formidle og implementere kunnskap om sykdomsforståelse, forankret i teori og forskning. Prosjekteter støttet av Stiftelsen Dam i 2021, har varighet på 1,5 år og er et samarbeid mellom NRF, Forsknings - og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Diakonhjemmet sykehus og REMEDY.

Hvem kan være med?

Prosjektgruppen består av Ida Løchting, Elin Fjerstad, Torkil Berge, Anna Fryxelius, Gerd Jenny Aanerud og Kjersti Storheim

Hva innebærer studien?

Det har blitt holdt kurs og utviklet brosjyrer for helsepersonell og personer med muskelskjelettsykdommer og plager  omkring tema. Det skal også utvikles en film. Materiell som er blitt utviklet i forbindelse med prosjektet er blant annet blitt tilgjengeliggjort på Norsk Revmatikerforbund (NRF) sin webside slik at materiell er tilgjengelig også etter prosjektslutt (www.revmatiker.no)

Tankegods - sykdomsforståelse og mestring | Norsk Revmatikerforbund

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus