PROSJEKT

START

STratification of acute inflammatory ARThritis

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

START planlegges som en observasjonsstudie av pasienter med nyoppstått artritt med hensikt å identifisere markører for tidlig stratifisering av inflammatorisk artritt for å sikre rask diagnose og persontilpasset behandling.

Hvem kan være med?

Personer med nyoppstått artritt (mindre enn 6 ukers varighet).

Rekruttering i studien har ikke startet opp ennå.

Hva innebærer studien?

Studien vil innebære en bred innsamling av kliniske data og biobank.

Studien er i planleggingsfasen. Mer informasjon kommer.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus